GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 1999/ 4

Tarih 08/12/1999
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.41/4116-01

GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİSERİ NO : 1999/ 4
.....................................VALİLİĞİ
(Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne)


164 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;
- 5590 sayılı Kanun uyarınca, borsada tescil ettirilerek ürün satın alınması halinde, satın alınan zirai ürünlerin borsada tescil ettirildiği hususunun ticaret borsalarınca o ürünün alımı ile ilgili olarak düzenlenen “Alım-Satım Beyannamesi” ile tevsik edileceği,
- Alım-satım beyannamesinin o ürüne ait fatura veya müstahsil makbuzu ile birlikte Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre muhafaza edileceği,
- Vergi Usul Kanunu ve bu Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan genel tebliğ ve yönetmelik hükümlerine göre faturada bulunması gereken bilgilerin yanısıra, aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, borsada işlem gören zirai ürün alım-satımı ile ilgili olarak düzenlenecek borsa tescil beyannamesinin tarih ve numarasının da fatura veya müstahsil makbuzunda ayrıca gösterileceği ,
belirtilmiş, 185 Seri No’lu gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise bu yükümlülüklere uyulmaması halinde Vergi Usul Kanununda yer alan cezai müeyyidelerin uygulanacağı açıklığa kavuşturulmuştur.
Destekleme alımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarınca Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda, zirai ürün alımlarının borsaya tescil edilmesi işleminin genellikle alımdan ve belge düzenlenmesinden sonra gerçekleştiği için borsa tescil beyannamesinin tarih ve numarasının fatura veya müstahsil makbuzunda ayrıca gösterilmesi hususunda sıkıntılarla karşılaşıldığı; bu gibi durumlarda belgenin müstahsilde kalan nüshasına borsa tescil beyannamesinin tarih ve numarasının sonradan yazılmasının önemli bir külfet teşkil ettiği belirtilmektedir.
Destekleme alımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının karşılaştığı bu sıkıntının giderilmesi açısından, söz konusu kurum ve kuruluşların üyelerinden yaptıkları zirai ürün alımlarının belge düzenlenmesinden sonra borsaya tescil edildiği hallerde, borsa tescil beyannamesinin tarih ve numarasının destekleme alımını yapan kamu kurum veya kuruluşunda kalan belge nüshasına yazılmasının yeterli kabul edilmesi uygun görülmüştür.
Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıda belirtilen şekilde yürütülmesini rica ederim.
Gelirler Genel Müdürü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260472 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260472 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?