Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2000/2

Tarih 01/11/2000
Sayı B.07.0.GEL.0.45/4501-42/50454
Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüSAYI : B.07.0.GEL.0.45/4501-42
KONU :


GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 2000/2
........................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık Gelir Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, teşvik belgesiz yatırımlarla ilgili yatırım indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 195 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Anılan Tebliğde belirtildiği üzere, yatırım teşvik belgesi olmaksızın yatırım indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler ilgili vergi dairesine başvurmakta ve bu başvurular defterdarlıklarca üçer aylık dönemlerde Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir.

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, teşvik belgesi olmaksızın yapılacak yatırımlar için yatırım indiriminden yararlanma şartlarını açık şekilde taşımadığı belli olan taleplerin de gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi açısından uygulamanın aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.

Yatırım teşvik belgesi olmaksızın yatırım indiriminden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuruları ilgili vergi dairesince;

- Yatırıma başlanılmadan önce vergi dairesine başvurulup, başvurulmadığı,

- Asgari ve azami yatırım tutarlarına ve yatırımın tamamlanması için belirlenen sürelere uyulup uyulmadığı,

- Yatırımın teşvik belgesiz olarak yatırım indiriminden yararlanılabilecek sektör ve yörelerde yapılıp yapılmadığı,

- Aynı işletme için bir vergilendirme döneminde birden fazla proje dolayısıyla teşvik belgesiz yatırım indirimi uygulaması olup olmadığı,

yönlerinden incelenerek, gerekli şartları taşıyan mükelleflerin başvuru dilekçeleri ile başvuru formları Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğü, Yatırım İndirimi Şubesi) gönderilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda, teşvik belgesi olmaksızın yatırım indiriminden yararlanma şartlarını taşımayan başvurular Bakanlığımıza gönderilmeyecek, başvuruyu yapan mükellef hangi nedenlerle yatırım indirimi uygulamasından yararlanamayacağı konusunda ilgili vergi dairesince bilgilendirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.


Bakan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300828 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300828 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?