Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2001/2

Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2001/2

Tarih 01/03/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.40/4085-48
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4085-48
KONU:GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO : 2001/2............................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
4605 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 58 inci madde hükmü ile, 1.1.2000-31.12.2001 tarihleri arasında, gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler dahil) ile serbest meslek erbabı hayat standardı esasına tabi tutulmuşlardır. Bakanlığımıza yansıyan olaylardan 2000 yılında vefat eden ticari ve serbest meslek kazancı sahipleri ile ilgili gelir vergisi beyanlarında hayat standardı esasının dikkate alınıp alınmayacağı konusunda bazı tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.


Hayat standardı esasına ilişkin geçici 58 inci madde hükmü 2000 yılı gelirlerine uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihi olan 30.11.2000 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, ölüm olayının bu tarihten önceki bir tarihte vukuu bulmuş olması halinde muris adına mirasçılar tarafından yapılacak beyanda hayat standardı esası uygulanmayacaktır. Ölüm olayının 30.11.2000 ve bu tarihten sonra gerçekleşmesi halinde ise hayat standardı esasına göre işlem yapılacağı tabiidir.


Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılmasını rica ederim.Bakan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898152 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898152 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?