Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2002/1

Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2002/1

Tarih 18/07/2002
Sayı B.07.0.GEL.0.41/4116-01/ 031991
Kapsam
T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Mudurlugu

SAYI: B.07.0.GEL.0.41/4116-01 18.07.02 031991


GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ

Sıra No:2002/1


................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)


15.09.1990 tarih ve 20636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 164 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde, 5590 sayılı kanuna göre kurulmuş bulunan ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürün bedellerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı ve müteselsil sorumluluk uygulaması açıklanmıştı.

Danıştay Dördüncü Dairesinin E:2001/1982, K:2001/1635 sayılı kararı ile söz konusu tebliğin 4 üncü bölümünün ikinci paragrafında yer alan ‘ile buna bağlı ceza' ve ‘borsaların yöneticileri' şeklindeki düzenlemelerin iptaline karar verilmiş olup, bu karar Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 12.04.2002 gün ve E:2002/24, K: 2002/182 sayılı Kararı ile kesinleşmiş bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285892 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285892 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?