Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2003/1

Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2003/1

Tarih 10/04/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.40/4085-56/015642
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4085-56
KONU :

GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO : 2003/1

............................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)


Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan gelir veya kurumlar vergilerinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce tevkif suretiyle kesilen vergiler mahsup edilmekte, artan kısmı mükellefe iade edilmektedir. Bu vergilerin iadesine ilişkin işlemler 169, 194 ve 241 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

233 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan 2 milyar liralık tutar, 29.3.2003 tarih ve 25063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 248 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 15 milyar liraya yükseltilmiş ve gerekli açıklamalar bu Tebliğde yapılmıştır.

Bu düzenlemeye paralel olarak, gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerine ilişkin inceleme haddi ve diğer hususlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1)Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre yapılacak iadelerde 180 milyar liraya kadar olan incelemeler Vergi Denetmenlerince yapılacaktır. Bu uygulamada, birden fazla ilin görev alanına giren incelemelerin de koordineli ve öncelikli olarak Vergi Denetmenlerince yapılması gerekmektedir.

2)180 milyar lira ve üzerindeki Gelir ve Kurumlar Vergisi iade incelemeleri merkez denetim elemanları tarafından yapılacaktır.

3)İade talebine ait incelemelere ilişkin bu uygulama, önceki dönemlere ilişkin olarak başlanılmış, fakat henüz sonuçlandırılmamış incelemeleri kapsamayacaktır.

4)Önceki dönemlerde sevk edilmiş olup, henüz başlanılmamış olan incelemeler ise bu İç Genelge çerçevesinde değerlendirilecektir.

5)233 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile belirlenen 2 milyar liralık tutarı aşması nedeniyle incelemesi başlatılan, ancak 248 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile yeniden belirlenen 15 milyar liralık tutarın altında kalan iade talepleriyle ilgili incelemeler, devam ettirilmesini gerektiren başkaca bir neden bulunmaması halinde iade edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Bakan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270678 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270678 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?