Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2005/1

Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2005/1

Tarih 30/03/2005
Sayı B.07.0.GEL.0.44/4412-3/14591
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.07.0.GEL.0.44/4412-3

Konu : 1995/5 Sıra No.lu Gelir Vergisi İç Genelgesi

GELİR VERGİSİ İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 2005/1

…………………. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İlgi: 30.12.1995 tarih ve 72829 sayılı 1995/5 Sıra No.lu Gelir Vergisi İç Genelgesi.

Bilindiği üzere; ilgide kayıtlı iç genelge uyarınca, "Götürü Usule Tabi Olan Ticari Kazanç Sahiplerinden Her Türlü Yolcu ve Yük Taşıyan Mükellef Grupları", "Götürü Usule Tabi Olan Mükellef Grupları" ve "Yıllık Beyanname Veren Gelir Vergisi Mükellef Grupları"na ait mükellef sayılarına ilişkin bilgiler, her yıl Mayıs ayının sonuna kadar Bakanlığımıza gönderilmekteydi.

1995/5 Sıra Nolu Gelir Vergisi İç Genelgesi ile istenilen bilgiler başka yöntemlerle elde edildiğinden, bu bilgilerin gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bakan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285991 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285991 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?