Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2007/13044)

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2007/13044)

B.K.K. No 2007/13044
Resmi Gazete Tarihi 30/12/2007
Resmi Gazete Sayısı 26742
Kapsam

Karar Sayısı : 2007/13044

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/12/2007 tarihli ve 114380 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 26/12/2007 TARİHLİ VE 2007/13044 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2008 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

             7.800 YTL'ye kadar                                                                                         % 15

             19.800 YTL'nin 7.800 YTL'si için 1.170 YTL, fazlası                                              % 20

             44.700 YTL'nin 19.800 YTL'si için 3.570 YTL, fazlası                                            % 27

             44.700 YTL'den fazlasının 44.700 YTL'si için 10.293 YTL, fazlası                           % 35

MADDE 2 - Bu Karar 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290552 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290552 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?