Gelir Vergisi Kanunu'nun 51. Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2004/8269)

Gelir Vergisi Kanunu'nun 51. Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2004/8269)

B.K.K. No 2004/8269
Resmi Gazete Tarihi 31/12/2004
Resmi Gazete Sayısı 25687(3.Mük.)
Kapsam
Karar Sayısı : 2004/8269

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 15/12/2004 tarihli ve 060463 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

20/12/2004 Tarihli ve 2004/8269 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR

Madde 1 _ 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan parantez içi hüküm, "(Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000'den az olan yerler hariç)" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 _ Bu Karar 23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 _ Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909605 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909605 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?