Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 

B.K.K. No 2009/14580
Resmi Gazete Tarihi 03/02/2009
Resmi Gazete Sayısı 27130
Kapsam

 

Karar Sayısı : 2009/14580

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2008 tarihli ve 126697 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                              12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 - 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil olmak üzere hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için % 0, bu kişi ve kurumlar tarafından elde edilen diğer kazançlar için % 10,"

             "ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil olmak üzere hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için % 0, diğer kazançlar için % 10."

             MADDE 2 - Bu Karar, hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak 1/1/2009 tarihinden itibaren yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar ile hisse senetlerine ilişkin olarak elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268464 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268464 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?