Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2008/14272)

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2008/14272)

B.K.K. No 2008/14272
Resmi Gazete Tarihi 13/11/2008
Resmi Gazete Sayısı 27053
Kapsam
 

Karar Sayısı : 2008/14272

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2008 tarihli ve 103014 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

27/10/2008 TARİHLİ VE 2008/14272 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 - 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için % 0, bu kişi ve kurumlar tarafından elde edilen diğer kazançlar için % 10,"

"ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için % 0, diğer kazançlar için % 10."

MADDE 2 - Bu Karar yayımını takip eden gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260201 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260201 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?