GENELGE: 2008/4 EK:5 (www.orgTR.org)

AZİLNAME
 
..................... Serbest Bölgesinde, 14/08/2008 tarih ve 2008/4 sayılı“Serbest Bölge İşlemlerinin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Yoluyla Gerçekleştirmesine Dair Genelge” kapsamında, ........................... vergi numaralı ve ..................................... unvanlı şirketimiz adına nitelikli elektronik imza kullanarak işlemleri gerçekleştirmek üzere aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişiye daha önce vermiş olduğumuz yetkiyi azlediyoruz.
 
 
AZLEDİLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ:
T.C. KİMLİK NO      :
ADI SOYADI             :
BABA ADI                 :
ANNE ADI                 :
DOĞUM YERİ           :
DOĞUM TARİHİ       :
CİNSİYETİ                 :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE     :
CİLT NO                    :
AİLE SIRA NO          :
SIRA NO                    :
 
 
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin adı, soyadı ve imzası)
 
 
 
İşbu Azilname altındaki imzanın ................ Nüfus Müdürlüğü’nce ................. nedeni ile, ............. tarih, ................... kayıt, .............. seri ve .............. sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına göre; ....... ili, ........... ilçesi, .................. mahalle/köyü, ......... cilt, .......... aile sıra ve ....... sıra numaralarında bulunan ................. ile ............. oğlu/kızı ................. (doğum yeri)............. (doğum tarihi) doğumlu ..............................’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım.
 
 
Tarih
Adı-Soyadı
Kaşe-İmza
 
 
Dayanak: ............. Noterliğinden ............ tarih ve ............. yevmiye no. ile onaylı imza sirkülerine göre ............................. şirketini ..............................’ın (birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269593 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269593 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?