Genelge 2009/121

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00.010.06.01-S.07 11/12/2009
Konu : Geçici ithalata ilikin 2005/11 ve 2009/81 sayılı Genelgeler
GENELGE
(2009/121)
İlgi : a) 26.05.2005 tarihli 2005/11 sayılı Genelge.
b) 03.06.2009 tarihli 2009/81 sayılı Genelge.
 
Bilindiği üzere, kullanılmı ev eşyasının geçici ithaline ilişkin 14.05.2009 tarihli 2009/61
sayılı Genelge, 23.11.2009 tarihli 2009/113 sayılı Genelge ile uygulamadan kaldırılmıştır.
Diğer taraftan, geçici ithalat rejiminin farklı bir gümrük idaresinde kapatılması ve geçici
ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesi, 07.10.2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin 323, 380, 381, 386, 387 ve 584 üncü maddeleri ile
düzenlenmiştir.
Bu itibarla, ilgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
Gümrük ve Muhafaza Bamüdürlüklerine
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302466 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302466 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?