E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15365584 Ziyaretçi

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (SERİ NO:1)

Gümrük Müsteşarlığından:   15.10.2008-27025 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ)
(SERİ NO: 1)
          Amaç ve kapsam
          MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar" kapsamında Faydalanan Ülkelerden Türkiye’ye yapılan ithalatlarda anılan Karar’ın idari işbirliği düzenlemeleri hükümlerinde öngörülen şartları karşılayarak söz konusu tercihli rejimden fiilen yararlanacak ülkeleri duyurmaktır.

          Dayanak
          MADDE 2 – (Değişik: 30.04.2016-29699 Resmi Gazete) (1) Bu Tebliğ, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 4 üncü ve 31 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

          İdari işbirliğine ilişkin şartları karşılayan ülkeler
          (1) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 31 inci maddesinde öngörülen şartları 4/7/2008 tarihinden önce karşılayan ülkeler EK 1’deki tabloda belirtilmektedir.

(2) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 31 inci maddesinde öngörülen şartları 4/7/2008 tarihinden itibaren karşılayan ülkeler ve şartların karşılandığı tarih EK 2’deki tabloda belirtilmektedir.


          Yürürlük
          MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 4/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme
          MADDE 5 – (1) (Değişik:17.01.2015-29239 R.G) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
EK 1
 
No
Faydalanan Ülke
No
Faydalanan Ülke
1
Afganistan
53
Senegal
2
Arjantin
54
Seyşeller
3
Arnavutluk
55
Şili
4
Azerbaycan
56
Sri Lanka
5
Bangladeş
57
St. Vincent Ve Grenadinler
6
Beyaz Rusya
58
St.Kitts & Nevis
7
Birleşik Arap Emirlikleri
59
Suudi Arabistan
8
Bolivya
60
Sudan
9
Brezilya
61
Suriye Arap Cumhuriyeti
10
Brunei Darussalam
62
Svaziland
11
Cape Verde
63
Tacikistan
12
Çin Halk Cumhuriyeti
64
Tayland
13
Dominik Cumhuriyeti
65
Tunus
14
Dominika
66
Türkmenistan
15
Ekvator
67
Ukrayna
16
Endonezya
68
Umman
17
Eritre
69
Uruguay
18
Etiyopya
70
Ürdün
19
Fas
71
Vanuatu
20
Fiji
72
Venezüella
21
Filipinler
73
Vietnam
22
Gambiya
 
 
23
Gine
 
 
24
Grenada
 
 
25
Grönland
 
 
26
Guatemala
 
 
27
Güney Afrika
 
 
28
Gürcistan
 
 
29
Hindistan
 
 
30
İran
 
 
31
Katar
 
 
32
Kazakistan
 
 
33
Kırgizistan
 
 
34
Kolombiya
 
 
35
Kuveyt
 
 
36
Küba
 
 
37
Laos
 
 
38
Libya
 
 
39
Lübnan
 
 
40
Maldivler
 
 
41
Malezya
 
 
42
Mauritius
 
 
43
Meksika
 
 
44
Mısır
 
 
45
Moğolistan
 
 
46
Moldova
 
 
47
Nijerya
 
 
48
Özbekistan
 
 
49
Pakistan
 
 
50
Paraguay
 
 
51
Rusya Federasyonu
 
 
52
Samoa
 
 
 
 

No

Faydalanan Ülke

Şartların Karşılandığı Tarih

1

Nikaragua

18.08.2008

2

Belize

27.08.2008

3

Peru

01.9.2008

4

St. Lucia

13.10.2008

5

Bahreyn

04.12.2008

6

Kosta Rika

06.03.2009

7

Kamboçya

06.05.2009

8

Irak

09.01.2010

9

Madagaskar

06.09.2013

10

Bhutan

25.11.2014

11

Nepal

27.07.2015

12

Mozambik 22.03.2016