Geri gelen esya (Genelge 2009/89)

 
T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.01              10/8/2009
Konu: Geri gelen esya
 
 
GENELGE
(2009/89)
 
Đhraç edildikten sonra geri gelen kullanılmıs esya için Đthalat Rejimi Kararı'nın 7 nci maddesinin ne sekilde uygulanacağı konusunda Dıs Ticaret Müstesarlığı ile yapılan yazısma sonucunda; kesin ihracı yapıldıktan sonra, basta garanti kapsamında arızalanması veya istenilen nitelikte çıkmaması gibi muhtelif sebeplerle esyanın geri gelmesi durumunda, anılan Rejim Kararı hükmünün tatbik edilmeyerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 168 inci maddesi kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak "geri gelen esya" statüsünde ithalinin gerçeklestirilmesi gerektiği sonucuna ulasılmıstır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
S. Umman HAMĐDOĞULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269650 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269650 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?