Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında (Gümrükler Gn.Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-150.01

Konu : Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında

25.01.2017 / 22121849

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 21.2.2014 tarihli 12296 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamında ihraç edildikten sonra 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 nci maddesi kapsamında geri gelen ihracat eşyası ile ilgili olarak farklı vergi dairelerinden farklı görüşler alındığından gümrük idaresince tahsil edilen KDV tutarı için (serbest dolaşıma giriş işlemlerine başlanan eşya ile ilgili olarak KDV istisnasından yararlanılan tutar) gecikme zammı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Tereddüte konu hususlar 25.02.2014 tarih, 3813 ve 11.12.2015 tarihli, 12343614 sayılı yazılarımızla Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir.

Anılan Bakanlıktan alınan 20.01.2017 tarihli, 7915 sayılı yazıda kısaca;

- KDV Kanununun 11/1-a ve b maddeleri çerçevesinde ihraç edildikten sonra geri gelen mallara ilişkin ihracatçıya söz konusu ihracat işlemi ile ilgili olarak nakden veya mahsuben iade yapılmışsa (mallar iadeden sonra geri gelmişse) geri gelen mallara isabet eden iade tutarının gümrükte ödenmesi veya aynı miktarda teminat gösterilmesinden sonra ithalat istisnası kapsamında işlem yapılmasının mümkün bulunduğu, bu tutar üzerinden ayrıca faiz hesaplanmaması gerektiği,

- KDV Kanununun 11/1-c maddesi çerçevesinde ihraç edildikten sonra geri gelen mallar yönünden, imalatçı tarafından düzenlenen faturada hesaplandığı halde ihracatçı tarafından ödenmeyen KDV’nin ihracatçı tarafından ilgili gümrük idaresine gecikme zammı veya faizi aranmaksızın ödenmesinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574261 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574261 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?