G.Gn. Müd.nün Hariçte İşleme Rejimi ile ilgili 13.11.2008 / 026357 tasarruflu yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Hariçte İşleme Rejimi ile ilgili 13.11.2008 tarihli 026357 sayılı tasarruflu yazısı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.47.1271-24

Konu:Ticari Kiralama Hk.

 

GÜMRÜK MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 02/09/2008 tarihli ve 21410 sayılı yazımız.

b) 24/10/2008 tarihli ve 24940 sayılı yazımız.

Ticari kiralama yolu ile geçici olarak ihraç edilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen süreler aşılarak geri getirilen eşyaya ilişkin olarak Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 31/10/2008 tarihli ve 220000642 sayılı yazıda, İthalat Rejim Kararı’nın 2 ve 7 nci maddelerinden bahisle, “…daha önce serbest dolaşıma girmiş veya Türkiye’de üretilmiş eşyanın ticari kiralama yoluyla geçici ihraç edildikten sonra Gümrük Kanununda belirtilen süreleri aşarak geri getirilmesi halinde; bu eşyanın daha önce serbest dolaşıma girmiş veya Türkiye’de üretilmiş olması dikkate alınarak, diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrıca İthalat Rejimi Kararı’nın 7 inci maddesi uyarınca izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar

Remzi AKÇIN

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291885 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291885 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?