E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,52 TL
1 € = 3,75 TL
11947582 Ziyaretçi

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
23.01 Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya
diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan
unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar(donyağı tortusu):
2301.10 - Et veya sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar
2301.10.00.00.13 - - Kanatlı hayvanlardan elde edilenler - 5
2301.10.00.00.14 - - Geviş getiren (ruminat) hayvanlardan elde edilenler - 5
2301.10.00.00.18 - - Diğerleri - 5
2301.20 - Balık, kabuklu deniz hayvanı, yumuşakça veya diğer su omurga -
sızlarının unları ,kaba unları ve pelletleri
2301.20.00.00.11 - - Balık unu - 5
2301.20.00.00.19 - - Diğerleri - 5
23.02 Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka
işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve
diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın):
2302.10 - Mısırdan elde edilenler:
- - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
2302.10.10.00.11 - - - Kepekler - 15
2302.10.10.00.19 - - - Diğerleri - 15
- -  Diğerleri
2302.10.90.00.11 - - - Kepekler - 15
2302.10.90.00.19 - - - Diğerleri - 15
2302.30 - Buğdaydan elde edilenler:
- - Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28'i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2
mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10'u geçme-
yen ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen
ürünün bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla
olanlar
2302.30.10.00.11 - - - Kepekler - 15
2302.30.10.00.19 - - - Diğerleri - 15
- - Diğerleri
2302.30.90.00.11 - - - Kepekler - 15
2302.30.90.00.19 - - - Diğerleri - 15
2302.40 - Diğer hububattan elde edilenler:
- - Pirinçten elde edilenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
2302.40.02.00.11 - - - - Kepekler - 15
2302.40.02.00.19 - - - - Diğerleri - 15
- - - Diğerleri
2302.40.08.00.11 - - - - Kepekler - 15
2302.40.08.00.19 - - - - Diğerleri - 15
- -  Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28'i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2
mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10'u geçmeyen
ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen ürünün
bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla olanlar
2302.40.10.00.11 - - - - Kepekler - 15
2302.40.10.00.19 - - - - Diğerleri - 15
- - - Diğerleri
2302.40.90.00.11 - - - - Kepekler - 15
2302.40.90.00.19 - - - - Diğerleri - 15
2302.50 - Baklagillerden elde edilenler
2302.50.00.00.11 - - Kepekler - 15
2302.50.00.00.19 - - Diğerleri - 15
23.03 Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli
kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları,
biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet
halinde olsun olmasın):
2303.10 - Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar:
- - Mısır nişastası imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç):
- - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık
itibariyle % 40'tan fazla olanlar
2303.10.11.00.11 - - - - Mısır gluteni - 5
2303.10.11.00.19 - - - - Diğerleri - 5
- - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık
itibariyle % 40 veya daha az olanlar
2303.10.19.00.11 - - - - Mısır gluteni - 5
2303.10.19.00.19 - - - - Diğerleri - 5
2303.10.90.00.00 - - Diğerleri - 5
2303.20 - Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker
sanayiinin diğer artıkları:
2303.20.10.00.00 - - Şeker pancarının etli kısımları - 5
2303.20.90.00.00 - - Diğerleri - 5
2303.30.00.00.00 - Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları - 5
2304.00.00.00.00 Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe
ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) - 15
2305.00.00.00.00 Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe
ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın) - 15
23.06 Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme)(23.04 ve 23.05
pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar
(öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın):
2306.10.00.00.00 - Pamuk tohumundan - 15
2306.20.00.00.00 - Keten tohumundan - 15
2306.30.00.00.00 - Ayçiçeği tohumundan - 15
- Rep veya kolza tohumundan
2306.41.00.00.00 - - Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan - 15
2306.49.00.00.00 - - Diğerleri - 15
2306.50.00.00.00 - Hindistan cevizi veya kopradan - 15
2306.60.00.00.00 - Palm cevizi veya palm bademinden - 15
2306.90 - Diğerleri:
2306.90.05.00.00 - - Mısır embriyolarından - 15
- - Diğerleri:
- - - Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer
artıklar:
2306.90.11.00.00 - - - - Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar - 15
2306.90.19.00.00 - - - - Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3'ten fazla olanlar - 15
2306.90.90.00.00 - - - Diğerleri - 15
2307.00 Şarap tortusu; ham tartar:
- Şarap tortusu:
2307.00.11.00.00 - - Alkol derecesi % 7,9'u geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle
% 25 veya daha fazla olanlar - 15
2307.00.19.00.00 - - Diğerleri - 15
2307.00.90.00.00 - Ham tartar - 15
2308.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan
gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve
bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın):
- Üzüm posası:
2308.00.11.00.00 - - Alkol derecesi % 4,3'ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle
% 40'dan daha fazla olanlar - 5
2308.00.19.00.00 - - Diğerleri - 5
2308.00.40.00.00 - Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç) - 5
2308.00.90.00.00 - Diğerleri - 5
23.09 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar:
2309.10 - Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) :
- - Nişasta veya 1702.30.50.00, 1702.30.90.00, 1702.40.90.00,  1702.90.50.00
ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu,
maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:
- - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin , maltodekstrin
şurubu içerenler :
- - - - Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az
nişasta içerenler :
2309.10.11.00.00 - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt
ürünleri içerenler - 10
2309.10.13.00.00 - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri
içerenler - 10
2309.10.15.00.00 - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla fakat % 75'den az süt ürünleri
içerenler - 10
2309.10.19.00.00 - - - - - Ağırlık itibariyle %75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
- - - - Ağırlık itibariyle %10'dan fazla fakat %30'dan fazla olmayan nişasta içerenler
2309.10.31.00.00 - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt
ürünleri içerenler - 10
2309.10.33.00.00 - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri
içerenler - 10
2309.10.39.00.00 - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
- - - - Ağırlık itibariyle  % 30'dan fazla nişasta içerenler :
2309.10.51.00.00 - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt
ürünleri içerenler - 10
2309.10.53.00.00 - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri
içerenler - 10
2309.10.59.00.00 - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
2309.10.70.00.00 - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin , maltodekstrin
şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler - 10
2309.10.90.00.00 - - Diğerleri - 10
2309.90 - Diğerleri :
2309.90.10.00.00 - - Balık veya deniz memelilerinden elde edilen çözünebilir ürünler - 10
2309.90.20.00.00 - - Bu faslın 5 Nolu Ek Notunda belirtilen ürünler - 10
- - Diğerleri (önceden karıştırılmış-premiks- olanlar dahil):
- - - Nişasta veya 1702.30.50.00 , 1702.30.90.00, 1702.40.90.00,  1702.90.50.00
ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu,
maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:
- - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin veya maltodekstrin
şurubu içerenler :
- - - - - Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az
nişasta içerenler:
2309.90.31.00.00 - - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az
süt ürünleri içerenler - 10
2309.90.33.00.00 - - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri
içerenler - 10
2309.90.35.00.00 - - - - - - Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat % 75'den az süt ürünleri
içerenler - 10
2309.90.39.00.00 - - - - - - Ağırlık itibariyle % 75  ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
- - - - - Ağırlık itibariyle %10'dan fazla fakat %30'dan fazla olmayan nişasta
içerenler:
2309.90.41.00.00 - - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt
ürünleri içerenler - 10
2309.90.43.00.00 - - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri
içerenler - 10
2309.90.49.00.00 - - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
- - - - - Ağırlık itibariyle % 30'dan fazla nişasta içerenler :
2309.90.51.00.00 - - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt
ürünleri içerenler - 10
2309.90.53.00.00 - - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri
içerenler - 10
2309.90.59.00.00 - - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
2309.90.70.00.00 - - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin , maltodekstrin
şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler - 10
- - - Diğerleri :
2309.90.91.00.00 - - - - Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları - 10
- - - - Diğerleri:
2309.90.96.10.00 - - - - - Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde edilen, yeşil renkteki
yaprakların proteinli tüm konsantreleri ve bunların türevleri - 5
- - - - - Diğerleri:
2309.90.96.90.11 - - - - - - Diğer balık yemleri - 10
2309.90.96.90.12 - - - - - - İz mineral maddeler - 10
2309.90.96.90.13 - - - - - - Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları - 10
2309.90.96.90.19 - - - - - - Diğerleri - 10