Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük ...Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 04.04.2014-28962 Resmi Gazete

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15 inci” ibaresinden sonra gelmek üzere “maddesi ile Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 6 ncı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin bir, iki, üç, dört ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-1’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Veteriner kontrollerini yürütmeye yetkili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanır.

(2) 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (eşya beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-2’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir.

(3) Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-3’te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak, giriş gümrük idarelerinde resmi kontrolleri tamamlanamayan çoğaltım materyalinin ek-3’te yer alan listede belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya Ankara, Sakarya, Yalova ve İstanbul’daki diğer gümrük idarelerine transit edilerek resmi kontrolleri gerçekleştirilir.

(4) Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-4’te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak soğuk zincirle taşınan ve aracın açılması halinde soğuk zincirin bozulabileceği ürünlerin ek-4 listede yer alan illerdeki herhangi bir gümrük idaresine transiti yapılarak resmi kontrolleri gerçekleştirilebilir.”

“(6) 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma giriş işlemleri Rize Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir. Ancak, Türkiye’ye ithal kaydıyla gelen 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonundaki çayın, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı sınır kapılarından sadece Rize Gümrük Müdürlüğüne; Türkiye üzerinden transit geçirilecek 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonundaki çayın, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı sınır kapılarından sadece çıkış yapacağı sınır kapısına (serbest bölgeler dâhil) transitine izin verilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı birlikte yürütür.

Ek- 1

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

CANLI HAYVAN

HAYVANSAL ÜRÜN

İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar

İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar

 

1

Ağrı

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

2

Ankara

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

3

Antalya

Antalya Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

4

Antalya

Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

5

Ardahan

Türkgözü Gümrük Müdürlüğü

-

-

Yetkili

6

Artvin

Sarp Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

7

Balıkesir

Bandırma Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

8

Edirne

İpsala Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

9

Edirne

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

10

Edirne

Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

11

Hatay

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

12

Hatay

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

13

Iğdır

Dilucu Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

14

İstanbul

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

-

Yetkili

Yetkili

15

İstanbul

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

16

İstanbul

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

-

Yetkili

Yetkili

17

İstanbul

Pendik Gümrük Müdürlüğü

-

Yetkili

Yetkili

18

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

19

İzmir

Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

20

İzmir

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

21

İzmir

Çeşme Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

22

İzmir

İzmir Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

23

Kocaeli

Derince Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

24

Kocaeli

Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

-

-

Yetkili

25

Mersin

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

26

Mersin

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

-

Yetkili

Yetkili

 

27

Mersin

Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

28

Mersin

Taşucu Gümrük Müdürlüğü

-

Yetkili

Yetkili

29

Muğla

Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü(1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

30

Samsun

Samsun Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

31

Şırnak

Habur Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

32

Tekirdağ

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

33

Trabzon

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

34

Zonguldak

Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

 

(1) Sadece canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine yetkilidir.

 

Ek-2

 

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

1

Antalya

Antalya Gümrük Müdürlüğü

 

2

Antalya

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

3

Artvin

Hopa Gümrük Müdürlüğü

 

4

Artvin

Sarp Gümrük Müdürlüğü

 

5

Bartın

Bartın Gümrük Müdürlüğü

 

6

Bursa

Gemlik Gümrük Müdürlüğü(1)

 

7

Bursa

Mudanya Gümrük Müdürlüğü

 

8

Edirne

İpsala Gümrük Müdürlüğü

 

9

Edirne

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

 

10

Edirne

Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

 

11

Edirne

Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

 

12

Hatay

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

 

13

Hatay

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

 

14

İstanbul

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

 

15

İstanbul

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

 

16

İstanbul

İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

 

17

İstanbul

Pendik Gümrük Müdürlüğü

 

18

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

19

İzmir

Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

 

20

İzmir

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

 

21

İzmir

Çeşme Gümrük Müdürlüğü

 

22

İzmir

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

23

İzmir

İzmir Gümrük Müdürlüğü

 

24

Kastamonu

İnebolu Gümrük Müdürlüğü

 

25

Kocaeli

Derince Gümrük Müdürlüğü

 

26

Kocaeli

Dilovası Gümrük Müdürlüğü(1)

 

27

Kocaeli

Gebze Gümrük Müdürlüğü(1)

 

28

Kocaeli

İzmit Gümrük Müdürlüğü

 

29

Mersin

Mersin Gümrük Müdürlüğü

 

30

Mersin

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

31

Mersin

Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

 

32

Mersin

Taşucu Gümrük Müdürlüğü

 

33

Ordu

Ordu Gümrük Müdürlüğü

 

34

Samsun

Samsun Gümrük Müdürlüğü

 

35

Tekirdağ

Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

36

Tekirdağ

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

 

37

Trabzon

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

 

38

Zonguldak

Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

 

 

(1)ABD menşeli kabuklu meşe odununun Türkiye Gümrük Bölgesine girişi yalnızca bu gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.”

Ek-3

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

1

Adana

Adana Gümrük Müdürlüğü

 

2

Adana

Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

3

Ankara

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

 

4

Antalya

Antalya Gümrük Müdürlüğü

 

5

Antalya

Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

6

Antalya

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

7

Bursa

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

 

8

Bursa

Mudanya Gümrük Müdürlüğü

 

9

Edirne

İpsala Gümrük Müdürlüğü

 

10

Edirne

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

 

11

Edirne

Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

 

12

Edirne

Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

 

13

Hatay

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

 

14

Hatay

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

 

15

Hatay

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

 

16

İstanbul

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

 

17

İstanbul

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

 

18

İstanbul

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

 

19

İstanbul

İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

 

20

İstanbul

Pendik Gümrük Müdürlüğü

 

21

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

22

İzmir

Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

 

23

İzmir

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

 

24

İzmir

Çeşme Gümrük Müdürlüğü

 

25

İzmir

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

26

İzmir

İzmir Gümrük Müdürlüğü

 

27

Mersin

Mersin Gümrük Müdürlüğü

 

28

Mersin

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

29

Mersin

Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

 

30

Mersin

Taşucu Gümrük Müdürlüğü

 

31

Samsun

Samsun Gümrük Müdürlüğü

 

32

Trabzon

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

 

 

 

Ek-4

 

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

1

Adana

Adana Gümrük Müdürlüğü

 

2

Adana

Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

3

Ağrı

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü

 

4

Ankara

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

 

5

Antalya

Antalya Gümrük Müdürlüğü

 

6

Antalya

Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

7

Antalya

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

8

Artvin

Hopa Gümrük Müdürlüğü

 

9

Artvin

Sarp Gümrük Müdürlüğü

 

10

Balıkesir

Bandırma Gümrük Müdürlüğü

 

11

Bursa

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

 

12

Bursa

Mudanya Gümrük Müdürlüğü

 

13

Edirne

İpsala Gümrük Müdürlüğü

 

14

Edirne

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

 

15

Edirne

Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

 

16

Edirne

Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

 

17

Hakkari

Esendere Gümrük Müdürlüğü

 

18

Hatay

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

 

19

Hatay

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

 

20

Hatay

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

 

21

Iğdır

Dilucu Gümrük Müdürlüğü

 

22

İstanbul

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

 

23

İstanbul

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

 

24

İstanbul

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

 

25

İstanbul

İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

 

26

İstanbul

Pendik Gümrük Müdürlüğü

 

27

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

28

İzmir

Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

 

29

İzmir

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

 

30

İzmir

Çeşme Gümrük Müdürlüğü

 

31

İzmir

Dikili Gümrük Müdürlüğü

 

32

İzmir

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

33

İzmir

İzmir Gümrük Müdürlüğü

 

34

Kilis

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü

 

35

Kocaeli

Derince Gümrük Müdürlüğü

 

36

Kocaeli

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

 

37

Kocaeli

Gebze Gümrük Müdürlüğü

 

38

Kocaeli

İzmit Gümrük Müdürlüğü

 

39

Mersin

Mersin Gümrük Müdürlüğü

 

40

Mersin

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

41

Mersin

Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

 

42

Mersin

Taşucu Gümrük Müdürlüğü

 

43

Ordu

Ordu Gümrük Müdürlüğü

 

44

Samsun

Samsun Gümrük Müdürlüğü

 

45

Şanlıurfa

Akçakale Gümrük Müdürlüğü

 

46

Şırnak

Habur Gümrük Müdürlüğü

 

47

Tekirdağ

Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

48

Tekirdağ

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

 

49

Trabzon

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

 

50

Van

Kapıköy Gümrük Müdürlüğü(1)

 

51

Zonguldak

Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

 

      

 (1) Sadece demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.

 

Ek-5

 

SIRA NO

İL MÜDÜRLÜĞÜ

1

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

2

Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

3

Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

4

Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

5

Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

6

Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

7

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

8

Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

9

Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

10

Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

11

Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

12

Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

13

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

14

Hatay Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

15

Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

16

Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

17

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

18

İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

19

Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

20

Kocaeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

21

Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

22

Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

23

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

24

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

25

Trabzon Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

26

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

27

Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

28

Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

29

Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

30

Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

31

Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

32

Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

33

Şırnak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

34

Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

35

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

 

 (1) Sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerini yapmaya yetkili il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleridir.”

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278405 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278405 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?