Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda.. Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 19.08.2017-30159 Resmi Gazete

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE  HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “(serbest bölgeler dahil)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’in başlığında yer alan “HAYVANSAL ÜRÜN” ibaresi “VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN ÜRÜNLER” olarak değiştirilmiş; Ek-1’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş; Ek-1’deki listede yer alan 19 no.lu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

5 Ardahan Çıldır Aktaş Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetlili
6 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
28 Kocaeli Dilovası Gümrük Müdürlüğü ----- Yetkili Yetkili
40 Van Kapıköy Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
"
21 İstanbul Pendik Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

5 Ardahan Çıldır Aktaş Gümrük Müdürlüğü
6 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
45 Van Kapıköy Gümrük Müdürlüğü

MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

7 Ardahan Çıldır Aktaş Gümrük Müdürlüğü
8 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
37 Van Kapıköy Gümrük Müdürlüğü

MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; listenin 53 üncü, Ek-5’te yer alan listenin 5 inci ve 37 nci satırlarında yer alan “(1)” ibaresi ile Ek-4’ün altında yer alan “(1) Sadece demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

9 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
10 Ardahan Türkgözü Gümrük Müdürlüğü

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2013

28786

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2014

28962

2-

14/6/2015

29386

3-

18/11/2015

29536

4-

28/6/2016

29756

5-

11/3/2017

30004

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577399 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577399 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?