ğır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/41)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 27.08.2011-28038 Resmi Gazete

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/41)

MADDE 1 – 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/48 sayılı Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Etlerin elde edileceği sığırlar, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen veteriner hekimlerce incelenmiş ve kontrol edilmiş, inceleme ve kontrol sonucu teknik, sağlık ve hijyenşartları bakımından uygun bulunmuş mezbahalarda kesilecektir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899096 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899096 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?