Gozluk Cerceveleri Ithalatinda Korunma Onlemi uygulanmasi hk. (06.03.2014/04652)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :85593407-113.99.01

Konu   :Korunma Önlemi                                

 

 

06.03.2014 / 04652

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Ekonomi Bakanlığından alınan 05.03.2014 tarihli 220000174 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.

04.03.2014 tarihli 28931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6032 sayılı Kararnamenin eki "Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar"'ın uygulanmasında söz konusu yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılmasını rica ederim.

 

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

EKLER:

1) Yazı (1 sayfa)

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

TC.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :17752354/210 [SOR/GOZ/U2/l]

Konu   :Korunma Önlemi

05.03.2014 - 220000174

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

Gözlük çerçeveleri ithalatında uygulanmakta olan koruma önlemi 4/3/2014 tarihinde sonu erecek olup yürütülen korunma önlemi soruşturması neticesinde önlem süresinin iki yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir. 9003.11.00.00.00 ve 9003.19.00.00.00 gümrük arife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 5/3/2014 tarihinden itibaren iki yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması ve uygulama esaslarına ilişkin hususlar 4/3/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6032 sayılı Kararnamenin eki “Gözlük Çerçeveleri İthalatında Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”da yer almaktadır.

 

Anılan Kararın 2 nci maddesinin 2 nci paragrafı “Ek mali yükümlülük, aşağıdaki tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında “Ek Mali Yükümlülük” sütununda belirtilen tutarlar kadar tahsil edilir.”

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Muafiyet Sınırı- CIF (ABD Doları/Adet)

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet)

(5/3/2014-4/3/2015)

(5/3/2015-4/3/2016)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

35

1,75

1,50

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden olanlar

35

2,00

1,75

hükmünü amirdir.

 

Karar’ın mezkur maddesi uyarınca bir ithalat işleminin önlemden muaf olup olmadığının değerlendirilmesinde, ithal eşyanın CIF birim kıymetinin (eşyanın ithalinde fiilen ödenen veya ödenecek olan mal bedeli ile navlun ve sigorta bedelleri toplamının eşyanın 1 adetine karşılık gelen tutar) dikkate alınması, ithalatçının beyan edebileceği ve gümrük vergisi matrahına giren diğer giderlerin ise CIF birim kıymet hesabına dahil edilmemesi gerekmektedir. Mal bedeli ile navlun ve sigorta bedelleri toplamının adet başına 35 ABD Dolarının altında olduğu durumlarda söz konusu muafiyetten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Bu itibarla ithalatçının ilave beyanlar yoluyla korunma önleminden kaçınmasına imkan verilmemesi söz konusu uygulamanın etkin şekilde yürütülmesinde büyük önem taşımaktadır.

 

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

 

Mehmet AZGIN

İthalat Genel Müdürü V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304016 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304016 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?