E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15366939 Ziyaretçi

Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Gümrük Antrepo Rejimi (Gümrük kanunu Madde 93-107)

Antrepo Tanımı ve Gümrük Antrepo Tipleri (Gümrük Yönetmeliği Madde 328-348)
Antrepolarda Teminat İşlemleri (Gümrükler Gn.Md)

Antrepoya Konan Eşya (Gümrükler Gn. Müdürlüğü)

Antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri, çay ve muz cinsi eşya Hk. (G.Gn.M.)

Antrepolarda Teminat İşlemleri


Antrepo Teminat Sistemi (Genelge 2015/1)

Antrepolar (Genelge 2013/3 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Antrepolara boşaltılmak üzere gümrük idarelerine gelen araçlar hk. (Telefax)


Geçici Depolama ve Antrepo İşletmeleri ve Yükümlülükleri (Gümrük Yönetmeliği Madde 512-559)

Antrepolara boşaltılmak üzere gümrük idarelerine gelen araçlar hk. (Telefax)

Antrepoya Eşya Alınması ve Aynı Gümrük İdaresi Denetiminde Eşya Sevki (Genelge  2013/5)

Taşıma depolama esnasında hasar gören taşıtlar için elleçlemenin kapsamı (Genelge 2013/4)

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No:4)

NCTS Uygulamasında Antrepo Beyannamesi Açmaları

Tasfiye Yönetmeliği (25.06.2013-28688 Resmi Gazete)

Gümrük Kanunu (Antrepo Rejimi - Madde 93-107)

Antrepo Tanımı ve Gümrük Antrepo Tipleri (Gümrük Yönetmeliği Madde328-348)

Antrepodaki eşyanın incelenmesi ve eşyadan numune alınması (Genelge 2011/47)

Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Esyalar (Genelge 2010/41)

Petrol ürünlerinin ISO tanklar içerisinde depolandığı akaryakıt antrepolarının açılışına ilişkin düzenleme (Genelge 2010/30)

Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılaşılan çeşitli sorunlar (Genelge 2010/7)

Antrepolarda Teminat Uygulaması (Genelge 2009/58)

Antrepolara boşaltılmak üzere gümrük idarelerine gelen araçlar hk. (Telefax)

YGM’ler tarafından antrepoya eşya alınması, tutanak ve idareye bildirim hakkında

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

NCTS Uygulamasında Antrepo Beyannamesi Açmaları

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 12)