Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılan çeşitli sorunlar (Genelge 2010/7) EKLER:1-2-3

EK:2 için Tıklayın                  EK:3 için Tıklayın
EK-1
                                            
                                                    ANTREPO BİLDİRİM FORMU
 
ANTREPO TİPİ ve KODU:
 
FİRMA ADI:
 
VERGİ SİCİL NO:
 
BAŞMÜDÜRLÜK:
 
MÜDÜRLÜK:
 
AÇILIŞ TARİHİ: ...../...../…....
KAPANIŞ TARİHİ: ...../...../20...
AÇIK ALANI/HACMİ (m2/m3):
 
KAPALI ALANI/HACMİ (m2/m3):
 
TANK ADEDİ:
 
SOĞUK HAVA DEPOSU/DEPO (m2/m3):
 
ADRESİ:
 
GÜMRÜĞE MESAFESİ (mt/km):
 
DÜZENLENME GEREKÇESİ:
 
FİRMA ÖDENMİŞ SERMAYESİ:
 
FİRMA KURULUŞ TARİHİ:
 
ANTREPONUN FAALİYET KONUSU:
 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Sermayesinin %10 ve Daha Fazlasına Sahip Olanlar ile Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Temsil Yetkisine Haiz Şirket Mensupları :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ANTREPODAKİ DEĞİŞİKLİKLER
 
AÇIK ALANI/HACMİ (m2/m3)
ESKİ ALAN
DEĞİŞİKLİK
TOPLAM
TARİH
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPALI ALANI/HACMİ (m2/m3)
ESKİ ALAN
DEĞİŞİKLİK
TOPLAM
TARİH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANK ADEDİ
ESKİ
DEĞİŞİKLİK
TOPLAM
TARİHİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOĞUK HAVA DEPOSU/DEPO (m2/m3)
ESKİ
DEĞİŞİKLİK
TOPLAM
TARİHİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNVAN
ESKİ UNVAN
YENİ UNVAN
TARİHİ
 
 
 
 
 
 
 
ADRES
ESKİ ADRES
YENİ ADRES
TARİHİ
 
 
 
 
 
 
 
DEVİR
DEVREDEN
DEVRALAN
TARİHİ
 
 
 
 
 
 
 
1- Düzenlenen formlarda açılış dahil, daha önceki tüm değişikliklere ilişkin bilgiler yer alır.
2- Formun düzenlenme gerekçesi (açılış, devir, birleşme, kapanış, ilave, daraltma,   
     genişletme, Gümrük İdaresi değişikliği v.s.) hangisi ise o bilgi yazılır.
3- Adres satırına, antreponun tam adresi yazılır.
4- Antreponun devri durumunda, form bilgileri devralan firma esas alınarak doldurulacaktır.
5- Alan açık ve kapalı olarak ayrı ayrı belirtilir.
6- Antreponun faaliyet konusu akaryakıt, gıda, tekstil v.s. hangisi ise o bilgi yazılır.
 
EK-2
 
.................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Adına 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince .................... açma ve işletme izin belgesi/açma izin belgesi düzenlenecek olan ....................'dan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "X-Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları bölümünün  ( ) pozisyonu gereğince .................... lira harcın 7 gün içinde tahsilini ve aşağıdaki bölümün doldurulup imzalandıktan sonra iadesini arz ederim.
.................... Gümrük Müdürü
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
.................... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
....................'dan .................... lira açma/işletme harcı ...../...../..... tarih ve .................... sayılı makbuz karşılığında tahsil edilmiştir.
.................... Vergi Dairesi Müdürü
 
 
EK-3
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
.................... Gümrük Müdürlüğü
 
ANTREPO AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ
 
İzin Belgesi No/Tarih                                       :
Açma ve İşletme İzni Sahibinin
Adı Soyadı veya Ünvanı                                   :
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinin Adı            :
Antreponun Tipi ve Kod Numarası                  :
Antreponun Adresi                                           :
Antreponun Bağlı Bulunduğu Gümrüğün Adı :
Antreponun alanı/hacmi                                   :
 
Yukarıda adı, soyadı veya ünvanı yazılı kişiye Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün .../.../20... tarih ve .................... sayılı yazısına istinaden antrepo açma ve işletme izni verilmiştir.
 
 
                                                                                                     .................... Gümrük Müdürü
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270726 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270726 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?