Gümrük antreposunda verilen depolama hizmetinin KDV'ye tabi olup olmadığı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1262

09/08/2011

Konu

:

Gümrük antreposunda verilen depolama hizmetinin KDV'ye tabi olup olmadığı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın baz yağı ithalatı ve pazarlama işi yaptığı belirtilerek, ithal etmiş olduğunuz baz yağların gümrük antreposunda depolanması hizmetinin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 17/4-o maddesinde, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması işlemlerinin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, firmanız tarafından ithal edilen baz yağlar için gümrük antreposunda verilen depolama hizmeti, KDV Kanununun 17/4-o maddesi kapsamında KDV den istisnadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304052 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304052 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?