Gümrük Genel Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:12)

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)'tan:  30.01.2010-27478 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)
(SERİ NO: 12 )
             MADDE 1 – 15/5/2008 tarihli ve 26877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:8) ile 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:10) yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260516 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260516 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?