Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No:1)EKler

 

ALACAĞIN  TÜRÜ

Gümrük Vergisi

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi

Tek ve Maktu Vergi

Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi

Çevre Katkı Payı

Akaryakıt Tüketim Vergisi

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Ek Mali Yükümlülük

Katma Değer Vergisi

Ek Vergi

Alkollü İçeceklerden Alınan Ek Vergi

Oyun Kağıdı ve Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi

Ek Fon

Telafi Edici Vergi (ihracat)

Yurtdışı Harcı

Toplu Konut Fonu

Savunma Sanayi Destekleme Fonu

Tütün Fonu

Eğitime Katkı Payı

İthal Harcı

TRT Bandrol Ücreti

Para Cezaları

Faiz

Ağaçlandırma Fonu

Diğer Harçlar

Damga Vergisi

Gecikme Zammı

Özel Tüketim Vergisi

Özel İşlem Vergisi

Fikir, Sanat ve Kültür Stopajı

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi

Maden Fonu

Belediye Hissesi

Rıhtım Resmi

Avrupa Ekonomik Topluluğu Fonu

 

 

 


EK:2

 

YILLAR İTİBARIYLA TEFE/ÜFE ENDEKSİ

 

YILLAR

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

 

1980

9,2

29,3

4,4

3,5

2,9

2,8

0,2

1,5

3,5

7,1

3,8

3,1

71,3

 TEFE

1981

4,6

2,2

0,8

0,8

2,2

6,4

0,2

1,1

2,9

1,6

2

1,7

26,5

 TEFE

1982

3,6

3,7

3,3

1,9

1,3

1,4

2

1,9

1,1

0,8

1

0,6

22,6

 TEFE

1983

9,5

2,4

1,6

1,4

1,7

1,3

1,2

2,1

2,1

2,8

4,1

4,4

34,6

 TEFE

1984

3,9

3,4

3,3

8,3

6,9

4,7

-0,7

3,2

2,3

3,3

3,7

1,7

44

 TEFE

1985

4,8

4,7

5,3

2,3

2,2

-1,3

0,5

1,8

2,7

5

3,1

1,9

33

 TEFE

1986

4,5

2

1,3

2

1,6

1

1,2

0,2

2,2

3,9

1,5

0,9

22,3

 TEFE

1987

3,6

2,2

3,5

2,6

4,8

0,5

1,7

2,8

2,1

3,5

2,8

10,8

40,9

 TEFE

1988

6,9

6,2

7

4,8

2,1

2,6

2,2

3,1

3,7

6,1

5,3

4,3

54,3

 TEFE

1989

7,7

5,1

2,3

4,5

3,8

6,3

5

3,1

4,2

4,3

3,5

3,3

53,1

 TEFE

1990

4,4

5,5

3,6

3,1

2,3

1,4

1,3

2,5

5,3

4,9

3,8

2,6

40,7

 TEFE

1991

4,6

5,3

4,9

5,4

2,9

1,4

2,2

4,7

4,4

3,5

3,8

4,4

47,5

 TEFE

1992

11

5,2

4,3

2,2

0,7

0,2

1,8

4,8

6,3

5,5

3,5

3,6

49,1

 TEFE

1993

5

5,2

4,8

2,6

2,9

2,3

4,7

3,8

4

3,6

6,4

2,9

48,2

 TEFE

1994

5,3

10,1

8,5

32,8

9

1,9

0,9

2,7

5,4

6,9

6,4

8,3

98,2

 TEFE

1995

8,4

7

6,1

3,9

1,7

1,3

2,4

2,9

4,8

4,4

4,3

4,1

51,3

 TEFE

1996

9,8

5,8

7

8,1

4,1

2,7

2,4

3,8

5,1

5,5

5,1

3,9

63,3

 TEFE

1997

5,6

6,2

6

5,5

5,2

3,4

5,3

5,3

6,3

6,7

5,6

5,4

66,5

 TEFE

1998

6,5

4,6

4

4

3,3

1,6

2,5

2,4

5,3

4,1

3,4

2,5

44,2

 TEFE

1999

3,6

3,4

4

5,3

3,2

1,8

4

3,3

5,9

4,7

4,1

6,8

50,1

 TEFE

2000

5,8

4,1

3,1

2,4

1,7

0,3

1

0,9

2,3

2,8

2,4

1,9

28,7

 TEFE

2001

2,3

2,6

10,1

14,4

6,3

2,9

3,3

3,5

5,4

6,7

4,2

4,1

65,8

 TEFE

2002

4,2

2,6

1,9

1,8

0,4

1,2

2,7

2,1

3,1

3,1

1,6

2,6

27,3

 TEFE

2003

5,6

3,1

3,2

1,8

-0,6

-1,9

-0,5

-0,2

0,1

0,6

1,7

0,6

13,5

 TEFE

2004

2,6

1,6

2,1

2,6

0

-1,1

-1,5

0,8

1,8

3,2

0,8

0,1

13

 TEFE

2005

-0,41

0,11

1,26

1,21

0,20

-0,48

-0,74

1,04

0,78

0,68

-0,95

-0,04

2,66

ÜFE

2006

1,96

0,26

0,25

1,94

2,77

4,02

0,86

-0,75

-0,23

0,45

-0,29

-0,12

11,12

ÜFE

2007

-0,05

0,95

0,97

0,8

0,39

-0,11

0,06

0,85

1,02

-0,13

0,89

0,15

5,79

ÜFE

2008

0,42

2,56

3,17

4,5

2,12

0,32

1,25

-2,34

-0,9

0,57

-0,03

-3,54

8,1

ÜFE

2009

0,23

1,17

0,29

0,65

-0,05

0,94

-0,71

0,42

0,62

0,28

1,29

0,66

5,79

ÜFE

2010

0,58

1,66

1,94

2,35

-1,15

-0,5

-0,16

1,15

0,51

1,21

-0,31

1,31

8,59

ÜFE

2011

2,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÜFE

 

 

EK-3

 

 


…./…./2011

 

 

................................ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Aşağıda tutarları belirtilen alacak nedeniyle herhangi bir şekilde ihtilaf yaratmaksızın, alacağın anılan Kanun maddesine göre hesaplanmış tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederimAlacağa Esas Belgenin Türü/Tarih/Sayısı

(   ) Gümrük Beyannamesi*                               :

(   ) Para Cezası Kararı**                                   :

(   ) Diğer                                                              :

Alacak Türü / Tutarı

(   ) Gümrük Vergileri                                          :

(   ) Para Cezası                                                    :

Varsa Tebliğ Tarihi                                             :

Talep Edilen Taksitlendirme Süresi  :

Adı Soyadı/ Unvanı                                           :

İmza                                                                      :

Adres                                                                   :

 

 

Ek: İmza Sirküleri,

 

*: Gümrük beyannamesi yerine geçen belgeler de buraya yazılır. Gümrük Beyannamesinin birden fazla olması halinde beyannamelere  ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir

**: Para Cezası kararının birden fazla olması halinde beyannamelere  ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir

 

 

 

 

 

 

EK:4

 

 

./ ./2011

 


................................ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 


Müdürlüğünüzce tescil edilen aşağıda belirtilen Gümrük Beyannamesi/Para Cezası kararı ile ilgili olarak tutarı aşağıda belirtilen alacak nedeniyle Gümrük İdaresine / Vergi Mahkemesine / Bölge idare Mahkemesine / Danıştay'a yapmış olduğum itirazdan 6111 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlanmak amacıyla vazgeçiyorum. Söz konusu alacağın ilgili Kanun maddesine göre hesaplanmış tutarlarını herhangi bir şekilde ihtilaf yaratmaksızın  Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Bilgi edinilmesini ve bu dilekçemin ilgili itiraz merciine yargı organına iletilmesini arz ederim.


İhtilaf Konusu Alacağa Esas Belgenin Türü/Tarih/Sayısı

(   ) Gümrük Beyannamesi*                               :

(   ) Para Cezası Kararı**                                   :

(   ) Diğer                                                              :

İhtilaf Konusu Alacak Türü / Tutarı

(   ) Gümrük Vergileri                                          :

(   ) Para Cezası                                                    :

Varsa Tebliğ Tarihi                                             :

Dilekçenin İletileceği Adli Makam                   :

Dava Tarih/Sayısı                                               :

Adı Soyadı/ Unvanı                                           :

İmza                                                                      :

Adres                                                                   :

 

 

Ek: İmza Sirküleri,

 

 

 

 

*: Gümrük beyannamesi yerine geçen belgeler de buraya yazılır. Gümrük Beyannamesinin birden fazla olması halinde beyannamelere  ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir

**: Para Cezası kararının birden fazla olması halinde beyannamelere  ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290618 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290618 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?