E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,94 TL
13193464 Ziyaretçi

Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) (Seri No: 2)

  Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 25.05.2011-27945 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETMECİLİĞİ)

(SERİ NO: 2)

             MADDE 1 (1) 18/2/2000 tarih ve 23968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) (Seri No:1) yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.