Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 22.03.2015-29453 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: l)’nin EK-2'sinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

No Faydalanan Ulke Şartların Karşılandığı Tarih
1 Nikaragua 18.08.2008
2 Belize 27.08.2008
3 Peru 01.09.2008
4 St. Lucia 13.10.2008
5 Bahreyn 04.12.2008
6 Kosta Rika 06.03.2009
7 Kembocya 06.05.2009
8 lrak 09.01.2010
9 Madagaskar 06.09.2013
10 Bhutan 25.11.2014
11 Nepal 27.07.2015

MADDE 2 – Bu Tebliğ 27/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285919 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285919 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?