Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 131)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 06.05.2015-29347 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 115)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 131)

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878344 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878344 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?