E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,16 TL
14451972 Ziyaretçi

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 131)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 06.05.2015-29347 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 115)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 131)

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.