Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 37)Ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı yetkili gümrük idareleri

16/06/2005 -25847 Resmi Gazete

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri)
(Seri No: 37)
MADDE 1 – (1) Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinde ham petrol ve akaryakıt ithalatının miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden yapılacağı belirtilmiştir.
(2)[1] (5/6/2007 tarihli ve 26543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 seri nolu Tebliğ ve 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 58 nolu Tebliğ ile değişik)Bu itibarla, ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri rafineriler ile Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Hopa Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İsdemir Gümrük Müdürlüğü ve İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Yarımca Gümrük Müdürlüğü ve Derince Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve Giresun Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bartın Gümrük Müdürlüğü ve Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü’nden yaptırılabilir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 50 kg’a (50 kg dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili gümrük idarelerinden yapılabilir.
MADDE 3 – Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

[1] 56 seri nolu Tebliğ ile “Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Bartın Gümrük Müdürlüğü ve Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü’nden” ibaresi eklenmiştir.
58 seri nolu Tebliğ ile “Giresun Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250143 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250143 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?