Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 38)

Tebliğ
 
          Gümrük Müsteşarlığından:
25.06.2005-25836 Resmi Gazete
.(NOT:02.08.2006-26247 Resmi Gazete Seri:51 ile yapılan değişiklik işlenmiştir)
Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri)
(Seri No: 38)
             MADDE 1 — 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasında, dağıtıcıların LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin edecekleri, LPG ithalatının, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğunun ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yapılacağı, Geçici 5 inci maddesinde de, 4 üncü maddenin son fıkrasında yer alan ihtisas gümrüklerinin kurulması için gerekli alt yapı ve teçhizatın Gümrük Müsteşarlığının belirleyeceği gümrüklerde 1/7/2005 tarihine kadar Kurum tarafından yaptırılacağı ve Gümrük Müsteşarlığına devredileceği belirtilmiştir.
             Bu itibarla, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemleri rafineriler ile Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İsdemir Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü ile Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü’nden yaptırılabilir.
Bu itibarla, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemleri rafineriler ile Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İsdemir Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü ile Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Giresun Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir."(02.08.2006-26247 Resmi Gazete Seri:51 il değişik)
             MADDE 2 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili gümrük idarelerinden yapılabilir.
             MADDE 3 — Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
             MADDE 4 — Bu Tebliğ 1/7/2005 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931041 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931041 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?