GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 58)

31.10.2007-26686 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 37)
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 58)
 
             MADDE 1 – 5/6/2007 tarihli ve 26543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 56 seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile değişik 16/6/2005 tarihli, 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 37 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği’nin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "Bu itibarla, ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri rafineriler ile Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Hopa Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İsdemir Gümrük Müdürlüğü ve İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Yarımca Gümrük Müdürlüğü ve Derince Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve Giresun Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bartın Gümrük Müdürlüğü ve Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü’nden yaptırılabilir."
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300792 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300792 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?