Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 62)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 62)

17.07.2008-26939 Resmi Gazete

 

MADDE 1 – (1)[1](13/5/2011  tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 seri nolu Tebliğ ile değişik) Aşağıda G.T.İ.P. ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bandırma Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü ile Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ile Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Dikili Gümrük Müdürlüğü ile İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Derince Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü ile Ünye Gümrük Müdürlüğünden yaptırılabilir

 

G. T. İ. P.

Eşyanın Tanımı

3102.30

Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)

3102.40

Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer anorganik maddelerle karışımları

3102.50

Sodyum nitrat

3102.60

Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce veya yayımlandığı tarihte çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları ilgili kurumların görüşleri alınmak suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.[1]Fıkranın değişiklikten önceki şekli:Aşağıda G.T.İ.P. ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Derince Gümrük Müdürlüğü ile Yarımca Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü, Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile Dikili Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü ile Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bandırma Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ile Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğünden yaptırılabilir.”

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16575768 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16575768 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?