Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 67)

31/12/2008 tarihli 27097 6. Mükerrer sayılı Resmi Gazete 

Gümrük Genel Tebliği

(Gümrük İşlemleri)

(Seri No: 67)

 

MADDE 1 – (1) Aşağıda G.T.İ.P ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.

 

G.T.İ.P.           

Eşyanın Tanımı

2707

Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan müstahzarlar

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.11.21.00.00

White spirit

2710.11.25.00.00

Diğerleri

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.11.90.00.11

Diğer solventler (çözücüler)

2710.11.90.00.19

Diğerleri

2710.19.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.15.00.00

2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2710.19.31.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.35.00.00

2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.41.00.29

Diğerleri

2710.19.45.00.29

Diğerleri

2710.19.49.00.18

Diğerleri

2710.19.51.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.55.00.00

2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları  

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.21

Spindleoil

2710.19.99.00.22

Lightneutral

2710.19.99.00.23

Heavyneutral

2710.19.99.00.24

Brightstock

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

2710.19.99.00.98

Diğerleri

2713.90

Petrol yağlarının ve bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

2901.10.00.90.11

Hekzan

2901.10.00.90.12

Heptan

2901.10.00.90.13

Pentan

2902.11.00.00.00

Siklohekzan

2902.20.00.00.00

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

o-Ksilen

2902.42.00.00.00

m-Ksilen

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

 

(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri veya sanayicilerin ihtiyaçları için getirilip antrepolara alınan ve buralarda sanayicilere devredilen tebliğ kapsamı eşyanın, serbest dolaşıma giriş beyannameleri sanayiciler adına düzenlenmek koşuluyla, serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü ile Adana Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 25 kg/25 litre'ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile 15/3/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 54 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269568 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269568 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?