Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 67) Serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü'nden yapılacak eşya

31/12/2008 - 27097 6. Mükerrer Resmi Gazete
 
Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri)
(Seri No: 67)
 
MADDE 1 – (1) Aşağıda G.T.İ.P ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.
 
G.T.İ.P.           
Eşyanın Tanımı
2707
Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan müstahzarlar
2710.11.11.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.11.21.00.00
White spirit
2710.11.25.00.00
Diğerleri
2710.11.41.00.00
Oktanı (RON) 95'den az olanlar
2710.11.51.00.00
Oktanı (RON) 98'den az olanlar
2710.11.59.00.00
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.11.90.00.11
Diğer solventler (çözücüler)
2710.11.90.00.19
Diğerleri
2710.19.11.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00
2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.29.00.00
Diğerleri
2710.19.31.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00
2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.41.00.29
Diğerleri
2710.19.45.00.29
Diğerleri
2710.19.49.00.18
Diğerleri
2710.19.51.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.55.00.00
2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.71.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.81.00.00
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları  
2710.19.83.00.00
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00
Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00
Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.21
Spindleoil
2710.19.99.00.22
Lightneutral
2710.19.99.00.23
Heavyneutral
2710.19.99.00.24
Brightstock
2710.19.99.00.25
Diğer madeni yağlar
2710.19.99.00.98
Diğerleri
2713.90
Petrol yağlarının ve bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
2901.10.00.90.11
Hekzan
2901.10.00.90.12
Heptan
2901.10.00.90.13
Pentan
2902.11.00.00.00
Siklohekzan
2902.20.00.00.00
Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00
Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00
o-Ksilen
2902.42.00.00.00
m-Ksilen
2902.44.00.00.00
Ksilen izomerleri karışımları
2909.19.90.00.13
Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
 
(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri veya sanayicilerin ihtiyaçları için getirilip antrepolara alınan ve buralarda sanayicilere devredilen tebliğ kapsamı eşyanın, serbest dolaşıma giriş beyannameleri sanayiciler adına düzenlenmek koşuluyla, serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü ile Adana Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 25 kg/25 litre'ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.
 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile 15/3/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 54 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898113 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898113 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?