Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 120)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 10.12.2014.29201 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 94)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 120)

MADDE 1 – 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

   Sıra No          Yetkili Gümrük Müdürlüğü

        1               Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

        2               Gebze Gümrük Müdürlüğü

        3               İzmir Gümrük Müdürlüğü

        4               İzmit Gümrük Müdürlüğü

        5               Mersin Gümrük Müdürlüğü

        6               Derince Gümrük Müdürlüğü

        7               Giresun Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246928 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246928 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?