Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 108)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 03.10.2013-28784 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:96)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 108)

MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, beşinci sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra altıncı sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, dördüncü sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra beşinci sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, beşinci sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra altıncı sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246947 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246947 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?