GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:55)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO:55)
 
             MADDE 1 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Denizli Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden yapılır.
             (2) Ancak;
             a) Pamuk, pamuk ipliği, yün ve yapağının,
             b) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen yün iplik, tabii elyaf, suni sentetik elyaf ve ipliklerin,
             c) En az 500 işçi istihdam eden ve ödenmiş sermayesi 2.000.000 (iki milyon) YTL olan şirketler için sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen tekstil ürünlerinin,
             d) Geçici İthalat rejimi kapsamında yurda getirilmekle birlikte, serbest dolaşıma sokulmak istenen tekstil ürünlerinin,
             e) İhraç edilen ve geri gelen eşya statüsündeki tekstil ürünlerinin,
             f) Konfeksiyonda kullanılması mümkün olmayan 59.06 tarife pozisyonunda yer alan kord bezi üzerine kauçuk kaplanmış mensucatın,
             g) Otomotiv imalatında ve montajında kullanılan parçalarla birlikte aynı özet beyan ile gelen bu kapsamdaki eşyanın,
             h) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen her çeşit döküntülerin, kırpıntıların,
             serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresince gerçekleştirilir.
             (3) Hava yolu ile getirilen veya posta yolu ve yolcu beraberinde gelen numune gibi miktar ve değer açısından önem arz etmeyen eşyanın ithal işlemleri ise eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılabilir.
             (4) Ekli listede yer alan eşya bu Tebliğ kapsamı dışındadır.
             MADDE 2 – (1) Karayoluyla aynı araçta gelen eşyanın bir kısmının tekstil ürünü diğerlerinin başka eşya olması halinde, araç yükü eşyanın tamamının gümrük işlemleri 1 inci maddede belirtilen Gümrük Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır.
             MADDE 3 – (1) Bir kara hudut kapısına gelen ve bu Tebliğ kapsamı ürünü taşıyan taşıt aracı sadece 1 inci maddede sayılan gümrük müdürlüklerine sevk edilebilir. Ancak, bir serbest bölgeye boşaltılmak istenen tekstil ürünleri için bu hüküm uygulanmaz.
             MADDE 4 – (1) Yetkili olmayan gümrük idaresi denetiminde bulunan geçici depolama yeri veya antrepolara konan eşyanın yetkili gümrük idaresine sevkinde, gerek gümrük personeli gerekse geçici depolama ve antrepo işleticileri tarafından eşyanın ambalajlarının bozulmaması ve özelliklerini kaybetmemeleri konusunda gerekli özen gösterilir.
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ile 28/09/2001 tarih ve 24537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 07/12/2001 tarih ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 01/11/2002 tarih ve 24923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 03/09/2005 tarih ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 42 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 02/11/2005 tarih ve 25984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 44 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 15/03/2006 tarih ve 26109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 20/04/2006 tarih ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 48 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 17/06/2006 tarih ve 26201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 29/06/2006 tarih ve 26213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 50 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
TEBLİĞ KAPSAMI DIŞINDA OLAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ LİSTESİ
Tarife Pozisyonu
Eşya
5202.91.00.00.12
Ditme suretiyle elde edilen döküntülerden tarak telefi
5402.20.00.10.00
Poliesterlerden yüksek mukavemetli ipliklerden 67 Desiteksi geçmeyenler
5402.20.00.29.11
Poliesterlerden yüksek mukavemetli ipliklerden 67 Desiteksi geçenlerden diğerlerinden 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar
5402.44.00.10.00
Elastomerlerden 6,7 teksi geçmeyenler
5402.44.00.20.00
Elastomerlerden 6,7 teksi geçenler
5404.11.00.00.00
Monofilamentlerden elastomerlerden
5404.12.00.00.00
Monofilamentlerden diğerleri polipropilenden
5404.19.00.00.00
Monofilamentlerden diğerleri
5407.61.10.90.19
Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstüre edilmemiş poliester filamentleri içerenlerden ağartılmış veya ağartılmamış olanlardan diğerleri
5503.20.00.00.00
Poliesterlerden
5503.30.00.00.00
Akrilik veya modakrilik
5504.10.00.00.00
Viskoz ipeğinden olanlar
5505.10.50.00.11
Sentetik liflerden Akrilik veya modakriliklerden ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.50.00.19
Sentetik liflerden Akrilik veya modakriliklerden diğerleri
5601.21.90.00.11
Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları
5601.22.10.00.11
Sigara Filtresi (TEXT 94)
5602.10.19.00.00
İğne işi keçelerden dokumaya elverişli diğer maddelerden
5602.10.90.00.00
İğne işi keçe ve dikiş-trikotaj usulüyle elde edilen mensucattan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
56.03
Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)
5608.11.99.00.00
Hazır balık ağlarından diğerleri
59.02
Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat
5903.90.91.90.00
Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlardan ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddesi selüloz türevleri veya diğer plastik maddelerden diğerleri
5903.90.99.90.00
Sıvanmış, kaplanmış  veya lamine edilmiş olanlardan diğerlerinin diğerleri
5909.00.10.00.11
Sentetik liflerden yangın hortumları
59.11
Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu faslın 7 nolu notunda belirtilen ürünler  ve eşya
6210.10.90.00.00
56.03 pozisyonundaki mensucattan hazır giyim eşyası
6307.90.99.10.11
Dokunmamış mensucattan tibbi maskeler (bir kullanımlık)
6307.90.99.10.19
Dokunmamış mensucattan diğerleri
6307.90.99.90.19
Diğerleri
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300753 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300753 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?