Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:65)

 Yürürlükten Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:82) ile kaldırıldı

 Gümrük Müsteşarlığından:   31.12.2008-27097 R.G. (4.Mükerrer)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 65 )
             MADDE 1 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamı atık ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ve Çevre ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri yalnızca aşağıda belirtilen sınır gümrük kapılarında/limanlarda yapılır.
 
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
 Gümrük Müdürlüğü
Sınır Gümrük Kapısı/Limanı
Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Gemlik
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü
Çanakkale
Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
Tekirdağ
Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü
Hamzabeyli
Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü
Gürbulak
Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Sarp Gümrük Müdürlüğü
Sarp
İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Ambarlı
İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Derince Gümrük Müdürlüğü
Derince
İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Aliağa Gümrük Müdürlüğü
Aliağa
İzmir Gümrük Müdürlüğü
Alsancak
Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü                          
Mersin                
İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
İsdemir Gümrük Müdürlüğü            
İskenderun
Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü
Cilvegözü
Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Samsun Gümrük Müdürlüğü
Samsun
Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü
Ereğli
 
             (2) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamı telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ve Mürted Gümrük Başmemurluğu, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı A.H.L. Gümrük Müdürlüğü, A.H.L. Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğü, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü ve İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.
             (3) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ve Mürted Gümrük Başmemurluğu, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı A.H.L. Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğü, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü ve İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gebze Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290549 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290549 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?