Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88) (Petrol ve akaryakıt ithaline yetkili gümrükler)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:31.01.2012-28190 Resmi Gazete


GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 88)


MADDE 1 – (1)
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinde ham petrol ve akaryakıt ithalatının miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden yapılacağı belirtilmiştir. Bu itibarla, ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.


Sıra No    Yetkili Gümrük Müdürlüğü    Bağlı Olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

1    Antalya Gümrük Müdürlüğü    Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
2    Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü    Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
3    İsdemir Gümrük Müdürlüğü    Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
4    İskenderun Gümrük Müdürlüğü    Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
5    Hopa Gümrük Müdürlüğü    Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
6    Giresun Gümrük Müdürlüğü    Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
7    Trabzon Gümrük Müdürlüğü    Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
8    Derince Gümrük Müdürlüğü    Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü
9    Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü    Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü
10    Aliağa Gümrük Müdürlüğü    Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
11    Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü    İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
12    Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü    Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
13    Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü    Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
14    Samsun Gümrük Müdürlüğü    Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
15    Gemlik Gümrük Müdürlüğü    Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

(2) Ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen 50 litreye kadar (50 litre dâhil) ham petrol ve akaryakıt, birinci fıkra kapsamı dışındadır.

MADDE 2 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

MADDE 3 – (1) 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 37) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869458 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869458 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?