Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 03.08.2013-28727 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) (SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)nin Eki Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinleri Vermeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri Listesine Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden sonra gelmek üzere aşağıdaki gümrük müdürlüğü eklenmiş ve sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“15- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249643 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249643 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?