Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 11.03.2017-30004 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 11/2/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:4) Eki Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının “8543.70.90.00.17 Elektronik ve kontrollü tütün ısıtıcısı” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tütün mamullerinin yakılmaksızın, yanmanın başlamadığı bir sıcaklığa kadar ısıtılması sonucu ortaya çıkan kimyasal içeriğin solunarak tüketilmesi prensibine dayanan, sigara yerine kullanılan sıcaklık kontrollü cihazlardır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577404 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577404 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?