Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No:4)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 25.04.2013-28628 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:4)

MADDE 1 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)’nin 3 üncü maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Antrepo beyannamesi tescil edilmiş eşyanın geri gönderilmesi

“Diğer taraftan, antrepo rejimi hükümlerine göre beyannamesi tescil edilmiş ancak taşıttan tahliyesine henüz başlanmamış veya tahliyesine başlanmış olmakla birlikte antrepoya alınması tamamlanmamış eşyanın herhangi bir nedenle geri gönderilmek istenilmesi durumunda birinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu durumdaki eşyanın taşıt üstünde muayenesinin yapılamadığı hallerde, eşyanın tahliye edilmeyen kısmı için ibraz edilen taşıma belgeleri üzerinden beyana uygun olduğu tespit edildikten sonra bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285890 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285890 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?