Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 24.01.2015- 29246 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 19)

MADDE 1 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nin ekinde yer alan ve “8518.40.80” KN kodunu içeren sınıflandırma kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930811 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930811 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?