Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 14.12.2013-28851 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 16)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 47, 48, 49, 50 ve 51 inci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

b) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

c) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

ç) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını,

d) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsmi,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 47. DÖNEM KARARLARI

NO

EŞYA TANIMI

SINIFLANDIRMA

DİKKATE ALINAN AS KODLARI

SINIFLANDIRMA GEREKÇESİ

1

%92 şeker, % 6 Frenk üzümü tozu, topaklanma önleyici, sitrik asit ve Frenk üzümü aroması içeren; sıcak su ile karıştırılarak içecek olarak tüketilmek üzere perakende satış için 32 gr’lık poşetlerde hazırlanmış toz halde müstahzar.

2106.90

 

GYK 1 ve 6

2

Vanutide cridificar  (100 no.lu INN listesi)

3002.20

 

 

3

Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 101 no.lu INN listesine bakınız.)

28, 29 ve 30 uncu Fasıllar

 

 

4

Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 102 no.lu INN listesine bakınız.)

13, 29 ve 30 uncu Fasıllar

 

 

5

Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 103 no.lu INN listesine bakınız.)

28, 29, 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar

 

 

6

INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması. (Bu belgenin sonundaki “INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması” listesine bakınız.)

29 uncu Fasıl

 

 

7

Plastik bir ağızlık ile içinde propilen glikol, gliserol, uçucu tütün yağı, vanilya, mentol, linalol, 2,5-dimetilpirazin ve 2- asetilpirazin içerikli bir solüsyon ile doyurulmuş emici malzeme bulunan plastik bir tüp içeren elektronik sigara kartuşu. Kartuşun elektronik sigara içinde ısınması sonucunda içindeki solüsyonun buharlaşması sayesinde kullanıcısının soluyabileceği; buhardan oluşan bir duman ortaya çıkmaktadır.

3824.90

 

GYK 1, 3(b) ve 6

8

Plastik bir ağızlık ile içinde propilen glikol, gliserol, nikotin ve etil alkol içerikli bir solüsyon ile doyurulmuş emici malzeme bulunan plastik bir tüp içeren elektronik sigara kartuşu. Kartuşun elektronik sigara içinde ısınması sonucunda içindeki solüsyonun buharlaşması sayesinde kullanıcısının soluyabileceği; buhardan oluşan bir duman ortaya çıkmaktadır.

3824.90

 

GYK 1, 3(b) ve 6

9

Motorlu taşıtların direksiyon kolonuna monte edilmek üzere tasarlanmış, montaj bileziğinin her iki yanına yerleştirilmiş olan birbirine monteli iki adet çok yönlü elektrikli anahtarlama aparatı. Çok yönlü aparatlardan bir tanesi taşıtın dış ortam ışıklarının kontrolü, diğeri ise ön cam silecekleri ve su püskürtme kontrolü içindir. Eşyanın, taşıtın elektrik sistemine bağlantısını sağlamak üzere elektrik kontağı mevcuttur.

8537.10

 

GYK 1 ve 6

 

 

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 48. DÖNEM KARARLARI

 

NO

 

ÜRÜN TANIMI

 

SINIFLANDIRMA

DİKKATE ALINAN AS KODLARI

SINIFLANDIRMA GEREKÇESİ

1

“Karidesli Çin Mantısı (Wonton)” isimli 145 gr.lık ürün; plastik kase içinde sunulan ve 5 parça pişirilmiş, dondurulmuş karidesli wonton ihtiva eden dondurulmuş konsantre çorbadır. Tüketimden önce su ilave edilerek mikro dalga fırında pişirilmesi gereklidir.

1902.20

19.02 ve 21.04

GYK 1, (2b), (3b) ve 6

2

“Karidesli Çin Mantısı (Wonton)” adlı ürün 101 gr. olup, 8 parça pişirilmeden dondurulmuş karidesli mantı ile küçük bir kese çorba tozu içeren kâğıt ambalajda sunulur. Tüketimden önce mantılar 3 dakika haşlanmalı ve çözdürülmüş çorba tozuna eklenmelidir.

1902.20

19.02 ve 21.04

GYK 1, (2b), (3b) ve 6

3

Lityum iyon bataryalarda kullanılan lityum kobalt dioksit (LiCoO2)

2841.90

 

GYK 1 ve 6

4

Tonapofilin (INN)

2939.59

 

 

5

Depaletrin, piperonil butoksit, izododekan ve HFA134a itici gaz içeren, bitlerin ve kafa derisindeki parazitlerin tedavisinde kullanılan antiparazit losyon.

Ürün, karton kutu içine yerleştirilmiş 125 ml.lik plastik şişelerde satışa sunulmaktadır.

Losyon, havalandırılmış bir mekanda, alev alabilecek veya yüksek derecede ısınmış nesnelerden uzakta ve sadece bir kez olmak üzere kuru saça uygulanmalıdır.

Ürün kullanıldıktan sonra ölü bitlerin kolayca temizlenmesi için saçlar şampuanla yıkanmalıdır.

3808.91

30.04 ve 38.08

GYK 1 ve 6

6

Malatiyon, permetrin, piperonil butoksit, izododekan ve HFA134a itici gaz içeren, bitlerin ve kafa derisindeki parazitlerin tedavisinde kullanılan antiparazit losyon. Ürün karton kutu içerisindeki 125 ml.lik plastik şişelerde perakende satışa sunulmaktadır. Losyon, havalandırılmış bir mekanda, alev alabilecek veya yüksek derecede ısınmış nesnelerden uzakta ve sadece bir kez olmak üzere kuru saça uygulanmalıdır. Ürün kullanıldıktan sonra ölü bitlerin kolayca temizlenmesi için saçlar şampuanla yıkanmalıdır.

3808.91

30.04 ve 38.08

GYK 1 ve 6

7

Sabun taşından yapılmış, hazne ve kapak ihtiva eden kalp veya kare şeklinde süs amaçlı kutular.

6802.99

68.02 ve 71.03

GYK 1 ve 6

8

Aşağıdaki bileşenlerden oluşan güvenlik giriş kapısı:

-Ahşap dış panel

-Delinmeye karşı kaplama

-Çelik dış panel için montaj profili

-Çelik panel

-Uzunlamasına destek

-Uzunlamasına destek ve 3 noktalı kilit

-Mühür contası

-Omega profil destekli yapı (iskelet)

-Ahşap iç panel

-Çelik iç panel için montaj profili

-Çelik profil çerçeve

-Takılıp çıkarılabilir saçak boşluk sistemi

7308.30

73.08 ve 83.03

GYK 1, (2b), (3b) ve 6

9

Aşağıdaki bileşenlerden oluşan güvenlik giriş kapısı:

-Çelik dış panel

-Delinmeye karşı kaplama

-Çelik dış panel için montaj profili

-Çelik panel

-Uzunlamasına destek

-Uzunlamasına destek ve 3 noktalı kilit

-Mühür contası

-Omega profil destekli yapı (iskelet)

-Ahşap iç panel

-Çelik iç panel için montaj profili

-Çelik profil çerçeve

-Takılıp çıkarılabilir saçak boşluk sistemi

7308.30

73.08 ve 83.03

GYK 1 ve 6

10

Tek fazlı, endüstriyel senkronize elektrik motoru içeren santrifüjlü meyve sebze suyu sıkacağı. Eşya, basma tipi açma/kapama düğmeli paslanmaz çelik motor, paslanmaz çelik hazne, plastik halka, paslanmaz çelik sepet; besleme tüpü ile boşaltma ve çıkarma ağızları içeren plastik bir kapak, paslanmaz çelik rende diski ve plastik bir atık haznesi içerir. Cihaz ticari amaçlıdır (Bar, restoran, kantin, klinik vb. yerlerde kullanılır) ve aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:

-Motor hızı: 3.000 rpm

-Motor gücü: 700W

-Yoğunluk: 7 Amp

-Elektrik bağlantısı: 230V/50Hz

-Kapasite: saatte 100-120 kg sebze/meyve

-Atık hazne kapasitesi: yaklaşık 6 litre

-Ağırlık: yaklaşık 11 kg

-Boyutlar: 505x235x420 mm

8435.10

 

GYK 1 ve 6

11

Üç fazlı elektrik motoru içeren sürekli dilimleme, küp şeklinde kesme, kıyma, rendeleme, parmak patates (French fries)  şeklinde veya jülyen şekilde doğrama amaçlı kullanılan sebze hazırlama makinesi. Eşya bir motor birimi, iki adet ağzı ve itme aparatı bulunan bir besleme başlığı, basma tipi açma/kapama düğmesi olan bir kontrol paneli ihtiva etmektedir. Eşya aynı zamanda 3 mm (1/8 inç) dilimleme diski ve 3 mm (1/8 inç) orta boy rendeleme aparatı içermektedir. Cihaz ticari amaçlı kullanılmaktadır ve aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:

-Motor hızı: 375 rpm

-Motor gücü: 600 W

-Elektrik bağlantısı: 400V/50 Hz

-3 saat veya daha az zamanda 1200 servis hazırlama

-Ağırlık: yaklaşık 15 kg

-Boyutlar: 745x610x310 mm

8438.60

 

GYK 1 ve 6

12

Sıvı veya yarı sıvı gıda karışımları hazırlama amaçlı üç fazlı elektrik motoru içeren emülsifiye edici ve karıştırıcı cihaz. Eşya paslanmaz çelik motor, paslanmaz çelikten mamul, kulplu silindirik tencere şeklinde bir kap, kabı ve kapağı sıyırmaya yarayan bir aparatla donatılmış kapak, paslanmaz çelikten kesici bıçak, basma tipi açma/kapama düğmesi ve hız seçicisi olan bir kontrol paneli içermektedir.

Cihaz ticari amaçlı kullanılmaktadır (Hastane, restoran, tıbbi ve kimya laboratuvarları vb.nde) ve aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:

-Motor hızı: 1,500/3,000 rpm

-Motor gücü: 950/1,300 W

-Elektrik bağlantısı: 230-400V/50Hz

-Kase kapasitesi: yaklaşık 6.6 litre

-Ağırlık: yaklaşık 26 kg.

-Boyutlar: 520x280x340 mm

8438.80

 

GYK 1 ve 6

13

Kombine gazlı-elektrikli oda ısıtıcısı

8516.29

73.21 ve 85.16

GYK 1 ve 6

14

Bir arabanın tüm parçalarını içeren demonte araba montaj setleri.

(*) Araç tanım numarasının sabitlenmesi, fren sisteminin yüklenmesi ve havanın geçirilmesi, direksiyon sisteminin yüklenmesi ve soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin yüklenmesi, farların ayarlanması, tekerleklerin ve frenlerin ayarları gibi işlemler, arabanın bütün parçalarının birleştirilmesi sonrasında yapılır. Bu durum GYK 2(a)’nın uygulanamayacağını göstermez.

87.03

GYK 2(a)(*)

GYK 1 ve 2(a)

15

Motosiklet parçaları seti:

-Kontrol paneli

-124,1 cm³ benzinli motor

-Çerçeve gövde

-Yakıt tankı

-Kemer teli

-Oturak

-Gidon tutma borusu

-Ön far

-Ön tampon

-Çatal üst köprü

-Marş motoru

-Ön çatal Sağ/sol

-Egzoz susturucu

-Arka minder

87.11

GYK 2(a)

GYK 1 ve 2(a)

16

Motosiklet parçaları seti:

-Kontrol paneli

-Çerçeve gövde

-Yakıt tankı

-Kemer teli

-Oturak

-Gidon tutma borusu

-Ön far

-Ön tampon

-Çatal üst köprü

-Marş motoru

-Ön çatal Sağ/sol

-Egzost susturucu

-Arka minder

-Batarya

-Zincir

-Yan kaplama

-Motor başlatma kolu, vites değiştirme pedalı ve fren pedalı

Bu setin bileşenleri kendine uygun pozisyonlarda sınıflandırılır.

GYK 2(a)

GYK 1

17

2.1 Ses sistemli, amfi, stereo hoparlör ve subwoofer içeren oyun ve multimedya koltuğu.

9401.61

85.18 ve 94.01

GYK 1 ve 6

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 49. DÖNEM KARARLARI

 

NO

 

ÜRÜN TANIMI

 

SINIFLANDIRMA

DİKKATE ALINAN AS KODLARI

SINIFLANDIRMA GEREKÇESİ

1

Fare altlığı

Mamul olduğu malzemeye göre sınıflandırılacaktır.

84.73

 

2

Macun formunda olup, 75 gr.lık kaplarda perakende satışa sunulan, %48 bal, %52 tahin karışımından oluşan helva (şeker mamulü).

1704.90

17.04, 19.01 ve 20.08

GYK 1 ve 6

3

Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki “Belirli INN ürünlerinin sınıflandırılması” listesine bakınız.)

29, 30 ve 39 uncu Fasıllar

 

 

4

Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 104 no.lu INN listesine bakınız.)

17, 28, 29, 30 ve 39 uncu Fasıllar

 

 

5

Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 105 no.lu INN listesine bakınız.)

28, 29, 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar

 

 

6

  Lunacalcipol (102 no.lu INN listesi)

2930.90

 

 

7

  Orlistat (INN)

2932.20

 

 

8

  Narlaprevir (102 no.lu  INN listesi)

2933.99

 

 

9

  Ulimorelin (103 no.lu INN Listesi)

2934.99

 

 

10

  Pegdinetanib (103 no.lu INN Listesi)

3002.10

 

 

11

Bitki özleri, (187,5 mg
kediotu kökünün (5,3-6,6:1) kurutulmuş etanolik özü, 45,0 mg kurutulmuş şerbetçi otu kozalağının (5,5-6,5:1) sulu özü), 67,5 mg maltodekstroz, renklendiriciler ve yardımcı maddeler içeren hap şeklinde müstahzar. Etiketine göre ürün, günde 2 ila 4 tablet olmak üzere ajitasyona karşı veya günde bir tablet uyku bozukluklarına karşı tavsiye edilmektedir. Ürün 60 tabletlik kutularda perakende satışa sunulmaktadır.

3004.90

21.06 ve 30.04

GYK 1 ve 6

12

Sivrisinek tülü: (55 mg/m²) deltametrin formunda bir tür insektisit (böcek ilacı) emdirilmiş veya bu madde ile kaplanmış olan muhtelif şekil ve ebatta  (100%) polyester multifilamentlerden oluşan, çözgü-atkı şeklinde dokunmuş hazır eşya.

6304.91

38.08 ve 63.04

GYK 1, 3(b) ve 6

13

1-    1- Tek gövde içinde bir ısı değiştiricisi ve motorlu fanı bulunan, tavana asılmak üzere dizayn edilmiş bir iç ünite ve

2-    2- Tek gövde içinde soğutucu tipi kompresörü ve motorlu fan ile mücehhez kondansatörü bulunan bir dış üniteden oluşan split sistem klima cihazı.

Her iki ünite birbirine elektrik kabloları ve bakır boru ile bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

8415.10

 

GYK 1 ve 6

14

Tablet, kapsül veya transdermal sistemlerin özel hazırlanmış bir çözünme ortamında ve önceden belirlenmiş zaman kısıtı ve işlem parametreleri altında çözündürülmesinde kullanılan; ABD Pharmacopeia’de belirlenmiş olan, 1- (sepet), 2-(raket), 5-(disk üzeri raket) ve 6-(silindir) no.lu USP metotları ile uyumlu 7 adet karıştırma ünitesi bulunan çözünme banyosu. Eşya aynı zamanda çözünme solüsyonunu önceden ayarlanmış ısıya getirmek üzere bir elektrikli ısıtma bobini içermektedir. Dahili bir kontrol paneli ile çözünme banyosunun söz konusu çözünme veya ilaç salınımı testinin gerektirdiği, ısı (20-60  ̊C), karıştırıcıların hızı (30-250 rpm), test yöntemi, tablet miktarı, örnekleme zamanı gibi işleme koşulları ayarlanabilmektedir. Çözünme banyosu, herhangi bir analizde kullanılmadığı durumda, bir bilgi işlem makinesine veya çözünme ortamındaki serbest aktif madde miktarını belirlemek için spektrofotometre gibi bir cihaza bağlanabilmektedir.

8419.89

84.19 ve 84.79

GYK 1 ve 6

15

“Tablet bilgisayar” olarak pazarlanan, yalnızca WI-FI ve Bluetooth bağlantısı özellikleri bulunan belli makineler.

8471.30

 

GYK 1 (16. Bölümün 3 no.lu notu, 84. Faslın 5(A) notu) ve 6

16

(i) Entegre devre şeklindeki bir flaş belleğin (FLASH E2 PROM.), (ii) entegre devre şeklindeki bir mikroişlemcinin, (iii) pasif elemanların içine monte edilmiş, iletken bakır izlerle ve ana bilgisayar ara yüzlerine bağlantı için bir bağlantı yastığı ile donatılmış bir BT (Bismaleimide-Triazineresin) yüzeyden (baskılı devre kartı) oluşan, 2 GB’a kadar saklama kapasiteli, “Mini” veya “Mikro” katı-hal, uçucu olmayan bellek cihazları (flaş bellek, flaş elektronik hafıza kartları olarak bilinir).

Bu cihazların boyutları 21.5 mmx20 mmx1.4 mm ("mini") veya 15 mm x 11 mmx1.0 mm ("mikro") 'dir. Veriler, cihazın üzerine yazılır ve cihazın yazıcılar, cep telefonları, ses kayıt cihazları, dijital kameralar, veri toplama terminalleri ve video oyun konsolları gibi belirli bir alete takılması yoluyla okunur. Cihaza kayıtlı veriler aynı zamanda otomatik veri işleme makinelerine taşınabilir. Bu kartlar, bağlandıkları cihazın gücünden yararlanarak çalışır, pil gerektirmez.

 

8523.51

 

GYK 1 (85. Faslın 4(a) notu) ve 6

17

Bir sürücü kabini bulunan içecek dağıtmak için tasarlanmış, dört zamanlı, tek silindirli, sıkıştırma ateşlemeli 395 cm³ silindir motor tahrikli üç tekerlekli taşıt. Taşıtın 500 kg. taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Ön tekerlek gidon ile yönlendirilir. Taşıt, bir diferansiyel, 4 ileri bir geri dişlisi bulunan vites kutusu, transmisyon mili ve kampana fren içerir. Ön tekerlek süspansiyonu amortisör ve spiral yaylardan; arka tekerleklerin süspansiyonu ise iki teleskopik amortisör ile desteklenmiş yaprak yaylardan oluşur.

8704.21

87.04 ve 87.11

GYK 1 ve 6

18

Dört zamanlı, tek silindirli, kıvılcım ateşlemeli 175 cm³ silindir motor tahrikli, kargo kutusu bulunan üç tekerlekli taşıt. Taşıtın uzunluğu 2900 mm, genişliği 1050 mm ve yüksekliği 1250 mm’dir. Kargo kutusunun ölçüleri ise (Y x G x U) 1250 x 1000 x 280 mm’dir. Taşıtın net ağırlığı 260 kg’dır ve 230 kg yük kapasitesi vardır. Ön tekerlek gidon ile yönlendirilir. Taşıt, bir diferansiyel, 4 ileri bir geri dişlisi bulunan vites kutusu, transmisyon mili ve kampana fren içerir. Frenler gidon ve pedal tarafından çalıştırılır. Ön tekerlek silindir; arka tekerlekler yaprak-yay süspansiyonludur.

8704.31

87.04 ve 87.11

GYK 1 ve 6

19

Motorlu taşıtlara mahsus sürücü kabini ile içecek dağıtımı amaçlı bir karoseri ile donatılmış üç tekerlekli taşıt. Taşıtın dört zamanlı, tek silindirli, kıvılcım ateşlemeli, 249 ml hacimli motoru bulunmaktadır. Taşıt, 3380 mm uzunluğunda, 1435 mm genişliğinde ve 1545 mm yüksekliğinde olup; kargo kutusu (U x G x Y) boyutları ise 1.530 x 1.412 x 300 mm’dir. Direksiyonla yönlendiriliren taşıtın, elektrikli marşı, bir diferansiyeli, 4 ileri bir geri dişlisi bulunan vites kutusu mevcuttur.

8704.31

87.04 ve 87.11

GYK 1 ve 6

20

Demonte halde birlikte sunulan, aşağıdaki birbirinden ayrı temel bileşenlerden oluşan tüm vücut için kriyoterapi odası;

1)     Bir kapı vasıtası ile birbiriyle bağlantılı, bir ön soğutma odası (- 60  ̊C) ve bir terapi odasından oluşan  (yaklaşık olarak -110  ̊C) kriyoterapi odası. Söz konusu oda yalıtım elemanlarından oluşmaktadır. Odanın dıştan dışa boyutları, 2400 mm (G) x 4200 mm (U) x 2550 mm (Y)’dir. Ön soğutma odasının ölçüleri; 1600 mm (G) x 2250 mm (Y) x 1760 mm (D) ve Terapi odasının ölçüleri; 2100 mm (G) x 2250 mm (Y) x 1700 mm (D)’dir. hem ön soğutma hem de terapi odaları suya dayanıklı özel bir halıyla kaplıdır. Odalarda ayrıca giriş kapıları, pencereler, aydınlatmalar, hoparlörler, başınç ayar elemanları ve evaporatörler bulunmaktadır. Evaporatörlerin hava sirkülasyonu sağlayan üç dahili fanı bulunmakta olup, evaporatörler defrost-ısıtma cihazına entegre edilmiştir. Terapi odasında ayrıca bir mikrofon ve video izleme sistemi bulunmaktadır.

2)     Soğutucu makine

Soğutucu, kapalı kasa içinde 3 seviyeli kaskad sistemi ve hava soğutma özelliği ile donatılmıştır. Cihaz, evaporatörle birlikte kriyoterapi odasının içinde ayrı bir odaya yerleştirilmiştir ve ortamı -110  ̊C ‘ye kadar soğutabilmektedir. Cihazın boyutları 1600 mm (G) x 1700 mm (Y) x 800 mm (D)’dir.

3)     Anahtarlama kabini

Anahtarlama kabini bir bütün olarak tüm vücut kriyoterapi odasının faaliyet için gerekli olan elektrik anahtarlama sistemini oluşturmaktadır. Söz konusu kabin yukarıda anlatılan soğutucu cihaz ile aynı odaya yerleştirilir. Kabinin ölçüleri 1000 mm (G) x 2000 mm (Y) x 500 mm (D)’dir.

4)     Kontrol masası

Kontrol masası, nano-sunucuları bulunan bir endüstriyel PC, bir adet 15'' TFT dokunmatik ekran, kapalı devre telefon, iki hoparlör, bir mikrofon, bir CD çalar ve bir acil durdurma anahtarı içerir. Tüm bu bileşenler aynı kasa içindedir. Dokunmatik ekranın üzerinde tüm fonksiyonları, uyarlamaları ve makine değerlerini kontrol edebilen bir operatör bulunur. 600 mm (G) X 980 mm (Y) x 400 mm (D) boyutlarındaki masa, kriyoterapi odasına yerleştirilmektedir.

 

5)     Kondansatör

 

Kondansatör; üç fazlı motoru olan bir vantilatör ile mücehhez bir ısı değiştiricisi içerir. Kondansatör kriyoterapi odasının dışına yerleştirilir ve oda içindeki düşük ısıyı sağlamaya yarar.

Yukarıda sayılan bileşenlerin tümü, içinde soğutucunun dolaşacağı bakır borular ve elektrik kablolarıyla birbirine bağlanır.

9018.90

84.18 ve 90.18

GYK 1 (90. Faslın 3 no.lu notu ile 16. Bölümün 4 no.lu notu) ve 6.

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 50. DÖNEM KARARLARI

 

NO

 

ÜRÜN TANIMI

 

SINIFLANDIRMA

DİKKATE ALINAN AS KODLARI

SINIFLANDIRMA GEREKÇESİ

1

Köpekler için, aşağıdaki kompozisyonu içeren kimyasal madde emdirilmiş tasma:

flumethrin (0.225 g), propoxur (1 g), titanyum dioksit (E171) (0.0061 g), sarı demir oksit (E172) (0.0099 g), di-n-butyladipate, diethylhexylftalat, epokside edilmiş soya yağı ve sitrik asit.

Tasma (kimyasal içeren), yaklaşık olarak 48 cm uzunluğunda, 1,4 cm genişliğinde ve 0,2 cm kalınlığındadır. Tasmanın, bir ucu diğer uçtaki yuvanın içine kaydırılarak kapatılmak suretiyle köpeğin boynuna sabitlenecek şekilde bir tokası bulunmaktadır.

Ürün, plastik ambalajda ve karton kutuda perakende satışa sunulmaktadır.

3808.91           

3808.99           

GYK 1 ve 6

2

Bisikletler için üç çeşit su şişesi:  

         1. Tıpalı ve vidalı kapağı bulunan, daire şeklinde çeşitli renklerde ve baskılı desenlerde, 600 ve 750 ml arasında kapasiteye sahip plastik şişeler. Bazı şişeler battaniye tarzında, hava geçirmeyi engelleyen ve içindeki maddenin sıcaklığını iki buçuk saate kadar koruyabilen çift katlı folyoyla sarılıdır. Bazı şişeler ise kavramayı kolaylaştıran konkav bir şekle sahiptir.

Söz konusu şişeler, bisikletlerdeki şişe koyma yerlerine konulmak üzere tasarlanmıştır.

     2. Çift bölmeli, ana bölmesi 1,100 ml ve temizleme ya da dondurma maksadıyla ayrılabilen içteki küçük bölmesi 470 ml kapasiteye sahip olan, vidalı kapaklı, esnek tüplerle ya da pipetle donatılmış, bisikletlerdeki aero çubuklarının bulunduğu sınırlı alanlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, plastikten mamul içecek şişeleri.

       3. Üçgen prizma şeklinde, 1,200 ml sıvı kapasitesine sahip, vidalı kapakla, esnek tüplerle ya da pipetle donatılmış, alt boru ve bisiklet selesine monte edilmek üzere tasarlanmış plastik eşya. eşyayı bisiklete monte etmek için ilâveten montaj kiti gereklidir.

3924.90 

39.23, 39.24 ve 39.26

GYK 1 ve 6.

 

3

Çeşitli şekillerde hazırlanmış ve cilalalanmış, inşaat sektöründe iç ve dış kaplama amacıyla kullanılan, üzerine izolasyon malzemesinin yerleştirilebileceği, ana yapıya sabitlenmiş dikey ya da yatay metal profillere korozyona dayanıklı özel metal klipslerle tutturulmuş terakota (pişmiş topraktan yapılmış) kaplama malzemesi.

6907.90      

69.04 ve 69.07     

GYK 1 ve 6.

4

Isı ve/veya ses yalıtımı amacıyla kullanılan, cam elyafından (cam yününden) yapılmış, rulolar hâlinde bulunan ürün.

6250 – 10000 mm uzunluğunda, 1200 mm genişliğinde ve 50 mm kalınlığında olan ürün, sentetik liflerle karışık, birbirine paralel olmayan (rastgele konumlanmış) cam liflerinden oluşmuştur. Temel ipliği (elyaf), teknolojik süreçlerle üretilmiş malzemelerden ürüne zarar vermeksizin ayırmak imkânsızdır.

7019.39       

7019.31 ve                     7019.39  

 

GYK 1 ve 6.

5

Her iki ucu da açık, silindir şeklinde olan, çelikten,  yanında tutacağı bulunan ve delikli metal plaka ile iki dahili hazneye bölünmüş, mangal kömürü tutuşturmaya yarayan boru. Silindir 275 mm yüksekliğinde ve 170 mm çapındadır. Alt hazne hava akımını sağlamak için delinmiştir. Üst hazneye kömür konurken, alt hazneye kağıt doldurulmaktadır. Mangal kömürü tutuşturucu, bir mangalın veya barbekünün üzerine yerleştirilir ve kağıt tutuşturulur. Ürünün tasarımı, mangal kömürü bir mangal veya barbeküye yayılmaya hazır hale gelene kadar korlaşmayı sağlayıcı ve mangal kömürünün yanmasını hızlandırıcı bir baca etkisi yaratır.

7321.89           

73.21 ve                        73.26

 

GYK 1 ve 6.

6

Montaj esnasında esnekliği sağlarken çelik iğnenin düşmesini önleyen tutucu aparat ve çelik iğneden oluşan, montaj sürecinde birbirine bağlı bulunan iki adet simetrik, kavisli unsurdan oluşan bağlantı parçası. Parça sıcak damga yöntemiyle, toz spreyle boyanmıştır ve bir kaldırma aparatında (kirişlerde, tırnaklı kaldıraçlarda ve kumaş askılarında) kaldırma aksamı (askı ucu, çengeller, ana bağlantılar, vs.) oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

7326.90            

                         

73.26 ve   83.08         

GYK 1 ve 6.

7

Sebze ve meyveler için elde kullanılan kabuk soyma aletlerinin ve rendelerin belli çeşitleri.

8205.51                                   

 

 

GYK 1 ve 6.

8

Dizel motorlu ve 4 avara demirli 6 tekerlekli şasiden meydana gelen kendinden tahrikli makine (mobil vinç). Şasi, 360° dönebilen platformu desteklemekte olup; platforma kaldırma sistemi ve kanca bloğu bulunan 36 m uzunluğunda hidrolik, teleskopik (iç içe geçen) bir bum ile hem vinç hem de sürüş kontrollerini kapsayan, sürücü ve operatör kabini bulunan teleskopik kol monte edilmiştir. Sürüş sırasında kabin şasinin önünde yer alır ve mekanik olarak kilitlenir. Kaldırma operasyonu esnasında, teleskopik kol, sürücü kabinini operatörün maksimum göz hizası olan 7,8 m yüksekliğe kadar kaldırabilir. Vincin maksimum kapasitesi 45 t, maksimum kaldırma yüksekliği 48 m dir ve vinç maksimum 39 m lik yarıçapta çalışabilmektedir.

8426.41                                  

 

GYK 1 ve 6.

9

Özellikle dokunmatik ekranı ile kullanılmak üzere tasarlanmış, Wi-Fi ağına, mobil ağlara bağlanabilen veya Bluetooth bağlantısı  kurabilen tablet bilgisayar.

Makinenin temel özellikleri şunlardır:

-Boyut…190x120x12 mm

-Ağırlık…0,4 kg

 

-Ekran:

 Boyut(köşegen)…18 cm

 Çözünürlük…..1024x 600

 Teknoloji….…TFT LCD (C-Tipi   PLS)

 

-Giriş teknolojisi.……....   

  Kapasitif çoklu

  dokunmatik

 

-Merkezi işlem birimi (CPU):

Model….…….Cortex A8

Mimari....................ARM

Frekans (GHz).……. 1,0

Çekirdek  …………...1

-Bellek:

Tür ……………...SSD

Kapasite………16/32 GB

Artırılabilir bellek  Micro SD RAM…….0,512 GB

 

-Bağlantı:

 Wi-Fi

….................802.11a/b/g/n

 Bluetooth® ................3.0

 Hücresel…………..GSM /GPRS/EDGE, HSUPA/HSDPA/CDMA

 GPS………GPS destekli

   

-Kamera………………Ön (1.3MP) ve arka (3 MP)

8471.30        

84.71 ve 85.17           

GYK 1 (16.Bölüm 3 no.lu notu ve 84. Faslın 5(A) notu) ve 6.                    

 

10

Tek bir gövde içinde kontrol devresi, giriş yuvaları ve bir yere monte etmek için ayar kumandası olan ve deniz ortamında kullanılmaya uygun olduğu belgelendirilmiş, TFT-AMLCD aktif-matris 23.1 inç (58,67 cm) renkli monitör.

 

Monitör aşağıdaki unsurları ve özellikleri içermektedir:

 

Çözünürlük:

1600 x 1200 piksel, piksel aralığı 0.294 x 0.294 mm, 16.7 milyon renge kadar;

 

Parlaklık: 400 cd/m2;

 

Kontrast oranı: 600:1;

 

Görüntülenebilir açı: ±85° (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ);

 

Tepki süresi:

12 ms (Siyah-Beyaz-Siyah) veya 8 ms (Griden griye)

 

Desteklenen görüntüler:

VGA (Video Grafik Dizisi), SVGA (Süper VGA), XGA (Genişletilmiş Grafik Düzeni), SXGA (Süper XGA), UXGA (Ultra XGA), WUXGA (Geniş UXGA);

 

Desteklenen video standartları:

Aralıklı NTSC ve PAL/SECAM video, bileşik video;

Yüzey kapasitif dokunmaya duyarlı ekran;

 

Sinyal giriş/çıkış yuvaları:

 DVI-I (Dijital Görüntü Arayüzü- hem analog hem de dijital sinyaller için), Sinyal IN, RGB Sinyal IN (HD D-SUB), RGB Sinyal OUT (HD D-SUB),  Multifonksiyon (D-SUB), USB I/O Type B Konektör);

 

Güç Terminalleri: AC Power IN (Standart IEC (Uluslar arası Elektroteknik Komisyonu) girişi), DC Power IN (D-SUB Konektör), AC Power OUT (Standart IEC çıkışı);

 

Ön kısımdaki kontrol düğmeleri:

Güç, parlaklık, kısayol tuşları (sol/sağ - basma tuşları), Mod durumuna göre Kırmızı/Turuncu/Yeşil yanan LED (ışık yayan diyot) halka göstergesi

 

8528.51    

8528.51 ve          8528.59

 

GYK 1 ve 6.

 

11

Tek bir gövde içinde kontrol devreleri, iki USB aşağı akış konektörü, bir USB yukarı akış konektörü, bir DVI-D (sadece dijital sinyaller için) konektörü, bir VGA konektörü, ön panel kontrolleri (Menü, -/Auto, +/İnput, güç düğmeleri) içeren TFT-LCD aktif-matris 19 inç (48,3 cm) renkli monitör.

          

Monitör aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

 

-Çözünürlük (maksimum):

1280 x 1024 (60Hz) piksel (analog ve dijital giriş),

 

-Piksel aralığı 0,294 mm;

 

-Parlaklık: 250 cd/m2;

 

-Kontrast oranı: 1000:1;

 

-Yatay frekans: 24-83 KHz;

 

-Dikey yenileme oranı: 50-75 Hz.

8528.51           

8528.51 ve                                  8528.59

 

GYK 1 ve 6.

 

12

Tek bir gövde içinde kontrol devreleri, bir USB yukarı akış konektörü, dört USB aşağı akış konektörü, iki DVI-I (hem dijital hem analog sinyaller için) konektörü, ön panel kontrolleri (Menü, -/Auto, +/İnput, güç düğmeleri) içeren TFT-LCD aktif-matris 20,1 inç (51 cm) renkli monitör.

               

Monitör aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

 

-Çözünürlük (maksimum): 1600 x 1200 (75Hz) piksel (analog ve dijital giriş),

 

-Piksel aralığı:  0,258 mm

 

-Parlaklık:        300 cd/m2

 

-Kontrast oranı:    1000:1

 

-Yatay frekans: 30-94 KHz

 

-Dikey yenileme oranı: 48-85 Hz.

 

8528.51

8528.51 ve                                       8528.59

GYK 1 ve 6.

 

13

2 IGBT çipi, transistörler kapatıldığında ters akımdan meydana gelebilecek hasarı önleyebilmek için transistörlere anti-paralel bağlanmış 2 diyot ve birkaç elektrot içeren IGBT (insulated gate bipolar transistor) cihazı (48 mm x 94 mm x 29 mm).

Bu elementler alüminyum kablolarla birbirine bağlanır ve izolasyonu sağlamak için silikon jel ile doldurulmuş plastik bir gövde içerisinde birleştirilir.    

Ürünün

fonksiyonları şunlardır: amplifikasyon, salınım, frekans dönüşümü ve elektrik akımı anahtarlama.

Ürün, üzerinden geçen yüksek akıma dayanaklıdır ve yüksek güçlü uygulamalarda akımı ve voltajı düzenleyebilir.

Voltaj seviyesi 1200 V ve akım seviyesi 150 A’dır.

Söz konusu ürün, örneğin; kaldıraçlar, asansörler, elektrikli demiryolları, elektrikli araçlar, UPS (kesintisiz güç kaynağı), robotlara ilişkin uygulamalar ve güneş/rüzgar enerjili jeneratörler gibi değişik alanlarda kullanılabilir.

 

8541.29         

85.04, 85.35  ve 85.41                 

GYK 1 (85. Faslın 8 no.lu notu) ve 6

 

14

Rayların elektrik kaynaklarını yapmak üzere hem karayolunda hem demiryolunda gidebilecek şekilde tasarlanmış, kendiliğinden çalışan araç. Söz konusu araç:

-dayanıklı boylamasına raylar ve dört adet boru şeklinde ara bağlantı ile çelikten şasi üzerine kurulmuştur;

 

-her biri iki adet havalı lastikle uyumlu iki adet çekiş aksı, içeri çekilebilir bujiler ile diferansiyel dişlileri, dizel motor;  kardan şaftla motordan akslara hidrostatik otomatik transmisyon ve üç adet fren sistemiyle donatılmıştır;

 

- havalı lastikleri, aracı demiryolu tekerlerine bağlantılı hat boyunca mevcut izler aracılığıyla demiryolu ekseninin sınırlarında maksimum 47 km/s hızla döndürmek ya da yol üzerinde döndürmek (maksimum 32 km/s hızla) ya da hatta girme veya çıkma amacıyla kullanılır;

 

- kumandalı sürüş kabinine, elektrikli kaynak işlemleri için döner kuleye monte edilmiş duble buma bağlı kaynak başlığı ve jeneratöre sahiptir.

 

8705.90               

86.04 ve  87.05              

GYK 1                            (17. Bölümün                          4(a) notu) ve 6.

 

                                                     

 

15

Seyahat boyunca kayak malzemeleri, kamp ekipmanı, bagaj gibi kişisel eşyaların depolanması ve korunması için kullanılan port bagaj (Boyutlar: 226 cm (uzunluk) x 55 cm (genişlik) x 37 cm (yükseklik); ağırlık: 12 kg; hacim: 290 lt; yük kapasitesi: 50 kg). Port bagajla birlikte teslim edilen özel bir donanım sayesinde motorlu aracın dış tavanına monte edilmek için tasarlanmıştır. Port bagaj; her ikisi de tek tarafta birbirine tutturulmuş kalıp plastikten olan aerodinamik tasarıma sahip bir kapak ve bir hazneden oluşmaktadır. Port bagaja erişimi sınırlandırmak için entegre bir kilidi bulunmaktadır.

 

8708.99             

42.02 ve               87.08

 

GYK 1 ve 6.

16

Seyahat boyunca kamp ekipmanı, bagaj gibi kişisel eşyaların depolanması ve korunması için kullanılan katlanabilir port bagaj (Boyutlar: 110 cm (uzunluk) x 80 cm (genişlik) x 40 cm (yükseklik); ağırlık: 7 kg; hacim: 280 lt; yük kapasitesi: 50 kg). Port bagajla birlikte teslim edilen özel bir donanım sayesinde motorlu aracın dış tavanına monte edilmek için tasarlanmıştır. Port bagaj kalıp plastik zemin ve kaynaklı dikişle tutturulmuş su geçirmez tekstil maddesinden mamul dış yüzeyden oluşmaktadır. Söz konusu port bagaj, entegre bir kilit ve eşya yerleştirme kolaylığı sağlamak amacıyla hemen hemen taban boyunca devam eden uzunca bir fermuarla donatılmıştır.  Port bagaj katlanabilir ve teslim sırasında verilen taşıma askısıyla beraber hurca koyulabilir.

 

8708.99            

 

42.02 ve          87.08

 

GYK 1 ve 6.

17

X-ray cihazından ayrı olarak sunulan ve hastaların muayenesi için X-ray cihazının içine monte edilmek üzere tasarlanmış fotoğraf kamerası. Kameranın üç temel bileşeni bulunmaktadır: fluorografik (X-ray) ekranı olan tüp, objektif lens tertibatı ve şerit sürücü mekanizması. Hastanın organlarına ait X-ray görüntüsü floresan ekranda gösterilir ve fotoğraf filmine kaydedilir.

 

9006.30

 

90.06 ve  90.22                    

GYK 1 (90. Faslın 3 no.lu notu) ve 6

 

18

Alüminyum, magnezyum ve titanyum (AMT) alaşımından yapılmış, üzerine dijital fotoğraf veya video kamerasının oturtulabileceği üçayaklı kamera sehpası (tripod). Tripodu 3600 döndürmekte kullanılan iki adet tutacağı mevcuttur.

Tripod, üzerine bu tarz cihazları monte etmek, yüksekliği ayarlamak ve kamerayı sabit tutmak için gereken tüm aksesuara ve bağlantı elemanına sahiptir.

 

9006.91           

76.16, 85.29 ve 90.06               

GYK 1 (90. Faslın                                                     2(b) notu) ve 6.

 

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 51. DÖNEM KARARLARI

 

NO

 

ÜRÜN TANIMI

 

SINIFLANDIRMA

DİKKATE ALINAN AS KODLARI

SINIFLANDIRMA GEREKÇESİ

1

Ağırlıkça %81.8 az yağlı veya yağsız süt, %7.7 kolza yağı, %7.7 ayçiçeği çekirdeği yağı, %1.2 tuz, %1 süt (peynir altı suyu) proteini, %0.25 yulaf yağı, %0.2 peynir mayası, %0.1 asitleştirici kültür, %0.05 renklendirici madde (beta-karoten) ve 3.3 μg vitamin D içeren ve az yağlı veya yağsız sütün bitkisel yağlarla karıştırılması ve bakteri kültürü ve enzimi ile işlem görmesi, pıhtılaşma, kazeinin ayrışması, ısıtma, basınçlama, şekillendirme, kesme ve tuzlama işlemleri yoluyla elde edilen gıda müstahzarı. Söz konusu ürün, tüketilmeden önce 7 ila 10 haftalık bir süre içerisinde olgunlaştırılmalıdır. Bu ürün peynir ikamesi olarak kullanılmaktadır.

1901.90

04.06,19.01 ve 21.06

GYK 1 ve 6

2

Karton kutuda beraber perakende satışa sunulan, seramikten mamul süslenmiş fincan ve fincan tabağı, ve 200 g hazır kahve içeren cam kavanoz.

Ayrı ayrı sınıflandırma;

Hazır kahve: 2101.11

Fincan ve fincan tabağı: 69.12

 

GYK 3(b)

 

 

GYK 1 ve 6

 

GYK 1

3

Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 106 no.lu INN listesine bakınız.)

28, 29 ve 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar

 

 

4

Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 107 no.lu INN listesine bakınız.)

28, 29 ve 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar

 

 

5

Belirli INN ürünleri [Bu belgenin sonundaki 105 no.lu INN listesine bakınız.]

29 uncu Fasıl

 

 

6

İsimlerinde “morelin” ifadesi yer alan INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması (Bu belgenin sonundaki “İsimlerinde “morelin” ifadesi yer alan INN ürünlerinin sınıflandırılmasının revizyonu” listesine bakınız.)

29 uncu Fasıl

 

 

7

Daha önce kimyasal yapılarına göre sınıflandırılmış olan, isimlerinde “limus” ifadesi yer alan INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması (Bu belgenin sonundaki “İsimlerinde “limus” ifadesi yer alan INN ürünlerinin sınıflandırılmasının revizyonu” listesine bakınız.)

29 uncu Fasıl

 

 

8

90 adet kapsül içeren plastik kutuda perakende satışa sunulan orlistat (INN) müstahzarı (her bir kapsül 120 mg orlistat içermektedir). Her bir kapsül orlistat dışında jelatin, indigo karmin (E132) ve titanyum dioksit (E171) içermektedir. Kapsülün dış kısmı yardımcı madde olarak şunları içermektedir: mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon, sodyum loril sülfat ve talk.

Bu müstahzar, doktor gözetimindeki düşük kalorili diyetle birlikte uygulanmalıdır. Bu ürün, kilo kaybetmek için uzun vadede etkili bir araç olarak önerilmektedir. Klinik çalışmalarından elde edilen veriler orlistatın kilo vermeye az da olsa yardımcı olduğunu göstermektedir. Söz konusu müstahzar ayrıca, tedavi edilmediğinde hipertansiyon ve diyabet gibi başka hastalıklara sebep olabilen yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri gibi risk faktörlerini iyileştirmeye de yardımcı olmaktadır.

3004.90

21.06 ve 30.04

GYK 1 ve 6

9

Ayrı elemanlı sistemle (split-sistem) mücehhez klima cihazı aşağıda sayılanlardan oluşmaktadır:

-Tek gövdeli bir ısı değiştirici tertibat ve motorlu fan içeren  (evaporatör) sabit türden dahili ünite. Bu ünite zemin üzerine konulmak için tasarlanmıştır, fakat genellikle sıkıca sabitlenmemekte ya da bulunduğu yerdeki betona oturtulmamaktadır.

-Tek gövde soğutma tipi kompresör, ısı değiştirici tertibat (kondensör) ve motorlu fan içeren harici ünite. Bu ünite, zemine veya çelik çubuklara monte etmek veya sabitleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Her iki ünite de elektrik kabloları ve soğutucunun geçtiği borularla birbirine bağlanmak üzere tasarlanmıştır.

8415.82

8415.10 ve 8415.82

GYK 1 ve 6

10

İki adet motorlu fan, bir evaporatör, bir kondensör ve bir kompresör içeren (self-contained)  taşınabilir tek gövde klima cihazı. Eşya, kolay hareketi sağlamak için 4 adet küçük tekerleğin üzerine monte edilir ve kaydırma ve hareket ettirmeye mahsus iki adet gömme el tutma yeri ile mücehhezdir. Sıcak egzoz havasını bir pencere veya duvardan dışarıya vermek üzere söz konusu üniteye esnek bir egzoz hortumu takılabilir.

8415.82

 

GYK 1 ve 6

11

Birlikte sunulan, ancak ayrı olarak ambalajlanan buhar türbini ve Alternatif Akım (AC) jeneratörü.

Buhar türbini yüksek basınçlı sıcak buhar püskürtür ve bu buharı 200 MV çıkışlı bir devir hareketine dönüştürür. Jeneratör, buhar türbininin devir hareketinden 230 MVA çıkışlı elektrik gücü üretir.

Bu makineler elektrik gücü üreten bir tesisin zeminine monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Makinelerin pervaneleri bir araya getirilmekte, böylece makineler birbiriyle bağlantılı olarak çalışıp basınçlı buharın termal enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektedirler.

 

8502.39

Ayrı ayrı sınıflandırma (84.06 ve 85.02)

GYK 1 ve 6

12

AB sınıfı amplifikatör lambası, iki pre-amplifikatör lambası, iki amplifikatör lambası ve iki hoparlör ile birleştirilmiş, müzik aletlerine mahsus amplifikatör. Söz konusu eşya, elektro gitar, elektronik klavye/piyano, veya MP3 çalar gibi çeşitli kaynaklardan elektrik sinyalini alır, sinyali yükseltir ve daha sonra yükseltilmiş elektrik sinyalini hoparlörlere yönlendirerek ses üretir. Ayrıca bazı frekansları (bas, orta aralık ve tiz frekanslar) vurgulayarak ya da bu frekansların vurgusunu kaldırarak üretilen bu sesin tonunu değiştirebilir ve bu sese bazı elektronik efektler ekleyebilir.

8518.22

8518.22, 8518.40 ve 8518.50

GYK 1 ve 6 (16. Bölümün 3 no.lu notu)

 

101 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)

INN (ORİJİNAL ADI)

SINIFLANDIRMA

obetikolik asit

obeticholic acid

2937.29

tiyomolibdik asit

tiomolibdic acid

2830.90

arhalofenat

arhalofenate

2924.29

atiratekan

atiratecan

2939.99

bardoksolon

bardoxolone

2926.90

davalintit

davalintide

2937.19

elisidepsin

elisidepsin

2934.99

eptakog alfa pegol (aktif)

eptacog alfa pegol (activated)

3002.10

givinostat

givinostat

2928.00

golnerminojen pradenovek

golnerminogene pradenovec

3002.90

gosogliptin

gosogliptin

2933.59

insülin degludek

insulin degludec

2937.19

lagosiklovir

lagociclovir

2934.99

levomekuitazin

levomequitazine

2934.30

moditiromisin

modithromycine

2941.90

okriplazmin

ocriplasmin

3002.10

olodaterol

olodaterol

2934.99

razupenem

razupenem

2941.90

semaglutit

semaglutide

2937.19

sograzepit

sograzepide

2933.39

tipapkinojen sovasivek

tipapkinogene sovacivec

3002.90

torezolid

torezolid

2934.99

varfollitropin alfa

varfollitropin alfa

2937.19

 

 

102 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)

INN (ORİJİNAL ADI)

SINIFLANDIRMA

zibrofusidik asit

zibrofusidic acid

2941.90

barasertib

barasertib

2933.59

danoprevir

danoprevir

2935.00

dilmapimod

dilmapimod

2933.79

dinasiklib

dinaciclib

2933.59

emayserfont

emicerfont

2933.29

guaraprolose

guaraprolose

1302.32

intedanib

intedanib

2933.79

maprakorat

mapracorat

2934.99

omadasayklin

omadacycline

2941.30

omekamtiv mekarbil

omecamtiv mecarbil

2933.59

plinabulin

plinabulin

2933.79

rintatolimod

rintatolimod

2934.99

sotatersept

sotatercept

3002.10

tenifatekan

tenifatecan

2939.99

varlitinib

varlitinib

2934.10

zoleprodolol

zoleprodolol

2934.99

 

103 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)

INN (ORİJİNAL ADI)

SINIFLANDIRMA

amuvatinib

amuvatinib

2934.99

anagliptin

anagliptin

2933.59

atecegatran

atecegatran

2933.99

atecegatran feksenetil

atecegatran fexenetil

2933.99

avibaktam

avibactam

2933.39

bavisant

bavisant

2934.99

bedakuilin

bedaquiline

2933.49

brentuksimab vedotin

brentuximab vedotin

3002.10

senikrivirok

cenicriviroc

2933.29

kobisistat

cobicistat

2934.10

krizotinib

crizotinib

2933.39

dekomitinib

dacomitinib

2933.59

dekspramipeksol

dexpramipexole

2934.20

drozitumab

drozitumab

3002.10

dulaglutide

dulaglutide

2937.19

eliglustat

eliglustat

2934.99

elpamotide

elpamotide

3002.20

ensituksimab

ensituximab

3002.10

eteplirsen

eteplirsen

2934.99

fasitibant klorür

fasitibant chloride

2935.00

fedovapagon

fedovapagon

2933.99

florbetapir (18F)

florbetapir (18F)

2844.40

flusiklatit (18F)

fluciclatide (18F)

2844.40

flusiklovin (18F)

fluciclovine (18F)

2844.40

flurpridaz (18F)

flurpiridaz (18F)

2844.40

foralumab

foralumab

3002.10

fosdevirine

fosdevirine

2933.99

ganitumab

ganitumab

3002.10

gataparsen

gataparsen

2934.99

gemigliptin

gemigliptin

2933.79

iniparib

iniparib

2924.29

insülin tregopil

insulin tregopil

2937.19

iyoflubenzamid (131I)

ioflubenzamide (131I)

2844.40

iyoforminol

ioforminol

2924.29

ipraglifozin

ipraglifozin

2934.99

itolizumab

itolizumab

3002.10

Iorvotuzumab mertansin

Iorvotuzumab mertansine

3002.10

marasiklatit

maraciclatide

2934.99

metformin glisinat

metformin glycinate

2925.29

mibampator

mibampator

2935.00

navitoklaks

navitoclax

2935.00

nonakog beta pegol

nonacog beta pegol

3002.10

obenoksazin

obenoxazine

2934.99

olaratumab

olaratumab

3002.10

olokizumab

olokizumab

3002.10

opikapon

opicapone

2934.99

orantinib

orantinib

2933.79

okselumab

oxelumab

3002.10

paliflutine

paliflutine

2933.59

peginesatide

peginesatide

3907.20

pegsitikes

pegsiticase

3507.90

ponesimod

ponesimod

2934.10

rezatomidine

rezatomidine

2933.29

roledumab

roledumab

3002.10

ruksolitinib

ruxolitinib

2933.59

samalizumab

samalizumab

3002.10

silmitasertib

silmitasertib

2933.99

simenepag

simenepag

2934.99

somatropin pegol

somatropin pegol

2937.11

taprenepag

taprenepag

2935.00

tasositinib

tasocitinib

2933.59

tedalinab

tedalinab

2933.99

tegobuvir

tegobuvir

2933.99

telapristone

telapristone

2937.29

temanogrel

temanogrel

2934.99

tiprelestat

tiprelestat

3001.90

tivantinib

tivantinib

2933.99

tofoglifozin

tofoglifozin

2932.99

umifenovir

umifenovir

2933.99

umirolimus

umirolimus

2934.99

üridin triasetat

uridine triacetate

2934.99

vaniprevir

vaniprevir

2935.00

vemurafenib

vemurafenib

2935.00

verubulin

verubulin

2933.59

vidoflumidus

vidoflumidus

2924.29

vilanterol

vilanterol

2922.50

vipadenant

vipadenant

2934.99

vismodegib

vismodegib

2933.39

vorapaksar

vorapaxar

2934.99

 

YENİDEN SINIFLANDIRILAN INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)

INN (ORJİNAL ADI)

REVİZE SINIFLANDIRMA

ipamorelin (78)

ipamorelin (78)

2937.19

avotermin (77)

avotermin (77)

2934.99

 

BELİRLİ INN ÜRÜNLERİNİN LİSTESİ

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)

INN (ORJİNAL ADI)

SINIFLANDIRMA

biksalomer (101)

bixalomer (101)

3911.90

sotrombomodulin alfa (101)

sothrombomodulin alfa (101)

3002.10

trombomodulin alfa (94)

thrombomodulin alfa (94)

3002.10

eksenatide (89)

exenatide (89)

2937.19

liksisenatit (99)

lixisenatide (99)

2937.19

amilintit (76)

amilintide (76)

2937.19

pramlintit (74)

pramlintide (74)

2937.19

seglitit (57)

seglitide (57)

2937.19

 

104 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)

INN (ORİJİNAL ADI)

SINIFLANDIRMA

abediterol

abediterol

2933.79

adomiparin sodyum

adomiparin sodium

3001.90

aganepag

aganepag

2934.99

alisertib

alisertib

2933.59

alvelestat

alvelestat

2933.79

amatuksimab

amatuximab

3002.10

arbaklofen

arbaclofen

2922.49

asfotaz alfa

asfotase alfa

3002.10

atinumab

atinumab

3002.10

atopaksar

atopaxar

2934.99

avagasestat

avagacestat

2935.00

bisegliptin

bisegliptin

2933.99

buriksafor

burixafor

2933.59

kadazolid

cadazolid

2934.99

karlumab

carlumab

3002.10

senisertib

cenisertib

2933.59

krolibulin

crolibulin

2932.99

delamanid

delamanid

2934.99

edivoksetin

edivoxetine

2934.99

efinakonazol

efinaconazole

2933.39

egaptivon pegol

egaptivon pegol

3907.20

elobiksibat

elobixibat

2934.99

elsiglutide

elsiglutide

2937.19

empagliflozin

empagliflozin

2932.19

enavatuzumab

enavatuzumab

3002.10

enokizumab

enokizumab

3002.10

erismodegib

erismodegib

2934.99

erteberel

erteberel

2932.99

etrolizumab

etrolizumab

3002.10

florbenazi (18F)

florbenazine(18F)

2844.40

forayjirimod

forigerimod

2933.29

fulranumab

fulranumab

3002.10

gaksiloz

gaxilose

2940.00

jevokizumab

gevokizumab

3002.10

granotapit

granotapide

2924.29

ikrukumab

icrucumab

3002.10

irosustat

irosustat

2932.20

ivakaftor

ivacaftor

2933.49

iksazomib

ixazomib

2931.00

lenvatinib

lenvatinib

2933.49

letaksaban

letaxaban

2933.59

letermovir

letermovir

2933.59

levoglikoz

levoglucose

1702.30

linsitinib

linsitinib

2933.49

luseogliflozin

luseogliflozin

2934.99

lusutrombopag

lusutrombopag

2934.10

mavoglurant

mavoglurant

2933.99

merisitabin

mericitabine

2934.99

mogamulizumab

mogamulizumab

3002.10

namilumab

namilumab

3002.10

naronapride

naronapride

2933.39

onartuzumab

onartuzumab

3002.10

ordopidin

ordopidine

2933.39

orteronel

orteronel

2933.99

pakritinib

pacritinib

2934.99

plesanatit

plecanatide

2937.19

pomaglumetad metiyonil

pomaglumetad methionil

2934.99

ponatinib

ponatinib

2933.59

ponezumab

ponezumab

3002.10

prakinostat

pracinostat

2933.99

kuizartinib

quizartinib

2934.99

radotinib

radotinib

2933.59

radretumab

radretumab

3002.10

ravatirelin

ravatirelin

2937.90

ronomilast

ronomilast

2933.39

selurampanel

selurampanel

2935.00

seridopidin

seridopidine

2933.39

setipiprant

setipiprant

2933.99

simoktokog alfa

simoctocog alfa

3002.10

solitromisin

solithromycin

2941.90

talimojen laherparepvek

talimogene laherparepvec

3002.90

telotristat

telotristat

2933.59

tregalizumab

tregalizumab

3002.10

turoktokog alfa

turoctocog alfa

3002.10

ublituksimab

ublituximab

3002.10

urelumab

urelumab

3002.10

usistapide

usistapide

2933.39

vesenkumab

vesencumab

3002.10

vidupiprant

vidupiprant

2935.00

 

105 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)

INN (ORİJİNAL ADI)

SINIFLANDIRMA

abeksinostat

abexinostat

2932.99

amilomotit

amilomotide

3002.20

anivamersen

anivamersen

2934.99

asunaprevir

asunaprevir

2935.00

besifovir

besifovir

2933.59

blosozumab

blosozumab

3002.10

brodalumab

brodalumab

3002.10

kabozantinib

cabozantinib

2933.49

kalasparces pegol

calaspargase pegol

3507.90

kantuzumab ravtansin

cantuzumab ravtansine

3002.10

seftolozan

ceftolozane

2941.90

senderitit

cenderitide

2937.19

cepeginterferon alfa-2b

cepeginterferon alfa-2b

3002.10

konbersept

conbercept

3002.10

krenezumab

crenezumab

3002.10

krenolanib

crenolanib

2934.99

dabrafenib

dabrafenib

2935.00

daclatasvir

daclatasvir

2933.29

dalantersept

dalantercept

3002.10

dasolampanel

dasolampanel

2933.49

delanzomib

delanzomib

2933.39

delkasertib

delcasertib

2934.99

dolutegravir

dolutegravir

2934.99

epelsiban

epelsiban

2934.99

etoksibamid

etoxybamide

2924.19

evacetrapib

evacetrapib

2933.99

ekseporfinyum klorür

exeporfinium chloride

2933.99

enkaleret

encaleret

2922.19

fasiniklin

facinicline

2933.39

fiboflapon

fiboflapon

2933.39

ficlatuzumab

ficlatuzumab

3002.10

galeteron

galeterone

2937.29

ganetespib

ganetespib

2933.99

indatuksimab ravtansin

indatuximab ravtansine

3002.10

lofolastat (123I)

Iofolastat (123I)

2844.40

irdabisant

irdabisant

2933.99

iksekizumab

ixekizumab

3002.10

ladariksin

ladarixin

2935.00

lenomorelin

lenomorelin

2937.19

lesinurad

lesinurad

2933.99

leksibulin

lexibulin

2933.59

lipegfilgrastim

lipegfilgrastim

3002.10

lorediplon

lorediplon

2934.99

lumakaftor

lumacaftor

2934.99

lurbinektedin

lurbinectedin

2934.99

melfalan flufenamid

melphalan flufenamide

2924.29

milsiklib

milciclib

2933.59

naldemedin

naldemedine

2939.19

naloksegol

naloxegol

2939.19

narnatumab

narnatumab

3002.10

navariksin

navarixin

2932.19

nelosiguat

nelociguat

2933.59

nivokasan

nivocasan

2934.99

oklasitinib

oclacitinib

2935.00

olcorolimus

olcorolimus

2941.90

ozoralizumab

ozoralizumab

3002.10

pateklizumab

pateclizumab

3002.10

peginterferon lambda-1a

peginterferon lambda-1a

3002.10

pegnivakogin

pegnivacogin

3907.20

pictrelisib

pictrelisib

2935.00

pimasertib

pimasertib

2933.39

rekoflavon

recoflavone

2932.99

rukaparib

rucaparib

2933.79

safotibant

safotibant

2935.00

selepressin

selepressin

2937.19

sepantronyum bromür

sepantronium bromide

2933.99

serelaksin

serelaxin

2937.19

simeprevir

simeprevir

2935.00

siponimod

siponimod

2933.99

sirukumab

sirukumab

3002.10

sprifermin

sprifermin

2934.99

suvoreksant

suvorexant

2934.99

tabalumab

tabalumab

3002.10

tefinostat

tefinostat

2928.00

trametinib

trametinib

2933.79

upamostat

upamostat

2935.00

vatelizumab

vatelizumab

3002.10

 

106 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)                

INN (ORİJİNAL ADI)

SINIFLANDIRMA

deoksikolik asit

deoxycholic acid

2918.19

florilglutamik asit (18F)

florilglutamic acid (18F)

2844.40

tiazotik asit

tiazotic acid

2933.99

amitifadin

amitifadine

2933.99

bamosiran

bamosiran

2934.99

brekspiprazol

brexpiprazole

2934.99

buparlisib

buparlisib

2934.99

kamisinal

camicinal

2933.59

kaplasizumab

caplacizumab

3002.10

serlapirdin

cerlapirdine

2933.99

deksmekamilamin

dexmecamylamine

2921.30

drisapersen

drisapersen

2934.99

faldaprevir

faldaprevir

2934.10

flanvotumab

flanvotumab

3002.10

follitropin gama

follitropin gamma

2937.19

cemsitabin elaydat

gemcitabine elaidate

2934.99

gliserol fenilbütirat

glycerol phenylbutyrate

2916.39

idursulfas beta

idursulfase beta

3507.90

inklakumab

inclacumab

3002.10

luserastat

lucerastat

2933.39

naltalimid

naltalimide

2934.99

niraparib

niraparib

2933.39

ondelopran

ondelopran

2934.99

patiromer kalsiyum

patiromer calcium

3906.90

patritumab

patritumab

3002.10

plazomisin

plazomicin

2941.90

pradijastat

pradigastat

2933.39

pritelivir

pritelivir

2935.00

kuilizumab

quilizumab

3002.10

radavirsen

radavirsen

2934.99

raficrelid

rafigrelide

2933.59

refametinib

refametinib

2935.00

rigosertib

rigosertib

2930.90

romosozumab

romosozumab

3002.10

samidorfan

samidorphan

2933.49

sapitinib

sapitinib

2933.59

sarilumab

sarilumab

3002.10

insan için sekretin

secretin human

2937.19

selisistat

selisistat

2933.99

setrobuvir

setrobuvir

2935.00

sevuparin sodyum

sevuparin sodium

3001.90

solitomab

solitomab

3002.10

sovaprevir

sovaprevir

2935.00

sutezolid

sutezolid

2934.99

tanzisertib

tanzisertib

2934.99

tavaborole

tavaborole

2934.99

tedatioksetin

tedatioxetine

2933.39

tipirasil

tipiracil

2933.59

tirasemtiv

tirasemtiv

2933.99

tozadenant

tozadenant

2934.20

trebananib

trebananib

3002.10

trelagliptin

trelagliptin

2933.59

umeklidinyum bromür

umeclidinium bromide

2933.39

vapendavir

vapendavir

2934.99

vonoprazan

vonoprazan

2935.00

vortioksetin

vortioxetine

2933.59

 

107  NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)

INN (ORİJİNAL ADI)

SINIFLANDIRMA

aktoksumab

actoxumab

3002.10

aladorian

aladorian

2934.99

alirokumab

alirocumab

3002.10

antitrombin gama

antithrombin gamma

3002.10

asudemotid

asudemotide

3002.20

ariklosen

auriclosene

2929.90

avatrombopag

avatrombopag

2934.10

balugrastim

balugrastim

3002.10

barisitinib

baricitinib

2935.00

bevenopran

bevenopran

2934.99

bezlotoksumab

bezlotoxumab

3002.10

birinapant

birinapant

2933.99

blisibimod

blisibimod

3002.10

burlulipaz

burlulipase

3507.90

sebranopadol

cebranopadol

2934.99

sindunistat

cindunistat

2930.90

klazakizumab

clazakizumab

3002.10

kobimetinib

cobimetinib

2933.39

krisantaspas

crisantaspase

3507.90

daktolisib

dactolisib

2933.49

daniriksin

danirixin

2933.39

demsizumab

demcizumab

3002.10

duligotumab

duligotumab

3002.10

elubriksin

elubrixin

2935.00

empegfilgrastim

empegfilgrastim

3002.10

enobosarm

enobosarm

2926.90

enotikumab

enoticumab

3002.10

ensereptid

ensereptide

2934.99

enzalutamid

enzalutamide

2933.29

ertugliflozin

ertugliflozin

2932.99

etirinotekan pegol

etirinotecan pegol

2939.99

evogliptin

evogliptin

2933.59

fasiglifam

fasiglifam

2932.99

fasinumab

fasinumab

3002.10

firtekan pegol

firtecan pegol

2939.99

fluralaner

fluralaner

2934.99

futuksimab

futuximab

3002.10

jiminabant

giminabant

2933.59

golvatinib

golvatinib

2933.59

ibrutinib

ibrutinib

2933.59

idelalisib

idelalisib

2933.59

imgatuzumab

imgatuzumab

3002.10

insülin peglispro

insulin peglispro

2937.19

lampalizumab

lampalizumab

3002.10

latanoprosten bunod

latanoprostene bunod

2937.50

latromotid

latromotide

3002.20

lifitegrast

lifitegrast

2934.99

ligelizumab

ligelizumab

3002.10

lirilumab

lirilumab

3002.10

lomibuvir

lomibuvir

2934.99

lusitanib

lucitanib

2933.49

momelotinib

momelotinib

2934.99

neseprevir

neceprevir

2935.00

nivolumab

nivolumab

3002.10

okaratuzumab

ocaratuzumab

3002.10

omarigliptin

omarigliptin

2935.00

oprozomib

oprozomib

2934.10

ortikumab

orticumab

3002.10

parsatuzumab

parsatuzumab

3002.10

perakizumab

perakizumab

3002.10

plakulumab

placulumab

3002.10

pokapavir

pocapavir

2909.30

pradimotide

pradimotide

3002.20

kuisinostat

quisinostat

2933.59

rabusertib

rabusertib

2934.99

relugoliks

relugolix

2934.99

rilimocin galvasirepvek

rilimogene galvacirepvec

3002.90

rilimocin glafolivek

rilimogene glafolivec

3002.90

saridegib

saridegib

2935.00

sebelipaz alfa

sebelipase alfa

3507.90

senrebotas

senrebotase

3002.90

simtuzumab

simtuzumab

3002.10

sonolisib

sonolisib

2932.20

surotomisin

surotomycin

2941.90

teknesyum (99mTc) etarfolatid

technetium (99mTc)etarfolatide

2844.40

tenapanor

tenapanor

2935.00

trabodenoson

trabodenoson

2934.99

trempamotid

trempamotide

3002.20

trenonakog alfa

trenonacog alfa

3002.10

trifaroten

trifarotene

2933.99

versirnon

vercirnon

2935.00

vintafolide

vintafolide

2939.99

vosimacin amiretrorepvek

Vocimagene amiretrorepvec

3002.90

vorsetuzumab

vorsetuzumab

3002.10

vorsetuzumab mafodotin

vorsetuzumab mafodotin

3002.10

zatuksimab

zatuximab

3002.10

zoptarelin doksorubisin

zoptarelin doxorubicin

2941.90

 

"MORELIN" KÖKÜNE SAHİP BAZI INN ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASINI İNCELEME

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)

INN (ORİJİNAL ADI)

SINIFLANDIRMA

kapromorelin(83)

capromorelin(83)

2933.99

eksamorelin (72)

examorelin (72)

2937.19

makimorelin (100)

macimorelin (100)

2937.90

pralmorelin(77)

pralmorelin(77)

2937.19

rismorelin(74)

rismorelin(74)

2937.19

sermorelin(56)

sermorelin(56)

2937.19

 

"LIMUS" KÖKÜNE SAHİP BAZI INN ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASINI İNCELEME

INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)

INN (ORİJİNAL ADI)

SINIFLANDIRMA

everolimus (82)

everolimus (82)

2934.99

pimekrolimus(81)

pimekrolimus(81)

2934.99

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288768 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288768 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?