GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO:11)

Gümrük Müsteşarlığından: 24.07.2009-27298 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)
(SERİ NO:11)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 39, 40, 41 ve 42 nci dönem toplantılarında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri listelerini (92, 94, 95, 96 ve 97 nolu listeleri) kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi (c) fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
(a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu cetvele istatistik alt açılımlar ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
(b) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,
(c) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,
(d) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını,
(e) International Non-Proprietary Name (INN): “Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsim”i,
ifade eder.
Genel açıklamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliği eki sınıflandırma kararlarına uymayan bağlayıcı tarife bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN
EŞYALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLARI
39. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı
Tarife Pozisyonu ve
Sınıflandırma Gerekçesi
1. Her biri iki farklı ürün içerecek şekilde, kum saati şeklindeki sekiz cam şişeye konulmuş baharat, ot, tohum, meyve, tuz ve lezzet vericiler Şişeler özel olarak tasarlanmış metal çerçeve içinde sunulur. Bileşenler her bir şişe içinde katmanlar olarak yer alır. Cam şişelerin içeriğini oluşturan bileşenler (şişelere konulmadan önce unsurları karıştırılan lezzet vericiler hariç), kapların, bileşenlerin karışmasını engelleyen, kum saatine benzer şekilleri veya bütün defne yaprakları veya tarçın demetleri gibi bazı bileşenlerin partikül büyüklükleri nedeniyle, diğer bileşenlerle homojen karışımlar haline gelecek şekilde karışmazlar. Ayrı şişelerde sunulan ürünler aşağıdaki bileşimlere sahiptir:
(1) Biberiye ve maydanoz benzeri kuru bitkiler, susam tohumları ve ezilmiş kırmızı biberden oluşan lezzet verici;
(2) Karabiber daneleri ve ezilmiş kırmızı biber;
(3) Dilimlenmiş kuru elmalar ve tarçın demetleri;
(4) Bütün defne yaprakları ve susam tohumları, hardal tohumları ve ezilmiş kırmızı biberden oluşan lezzet verici;
(5) Deniz tuzu (büyük taneler halinde) ve öğütülmüş karabiber ve tuzdan (düzenli kristaller halinde) oluşan lezzet verici;
(6) Kırılmış kuru soğan ve kimyon tohumları;
(7) Bütün kırmızı biber ve kişniş tohumları;
(8) Anason tohumları ve tuzlu öğütülmüş tatlı kırmızı biber (paprika)’den oluşan lezzet verici.
2103.90 Alt pozisyonu
1 , 2 (b), 3(b) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
2Tavsiye edilen doz, çocukların yaşına bağlıdır ve günde sekiz defaya kadar 2.5 ml ile 15 ml arasında değişir. . Çocuklar ve bebeklerdeki gaz sancısını, karın ağrısını ve fazla asidi azaltmak için ek işlem veya seyreltme yapılmaksızın, ölçülü dozlarda kullanılması amaçlanan, her 5 ml’de sodyum bikarbonat (50 mg) ve terpensiz dereotu tohumu yağı (2.15 mg) içeren ve perakende satılmak üzere 100 ml.’lik kaplarda bulunan şurup (gripe water).
2202.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
3. Kum saati şeklinde 3 adet cam şişeden oluşan ve perakende satılmak üzere bir set haline getirilen, bitkisel yağ, baharat ve bitki çeşnili sirke ve sıvı lezzet verici. Şişeler, özel olarak tasarlanmış metal çerçeve içinde sunulur ve metal bir mesnette birleştirilmiştir. Ayrı şişelerde sunulan ürünler aşağıdaki bileşimlere sahiptir:
1) Kırmızı biber ve kara biber çeşnili “Kanola” (düşük erüsik asitli kolza yağı);
2) “Kanola”, Balzamik sirke, beyaz sirke ve biberiyeden oluşan sıvı lezzet verici;
3) Kırmızı biber, biberiye çeşnili ve kayısı, tuz, anti oksidanlar ve koruyucu madde içeren beyaz sirke.
22.09 Pozisyonu
1, 3(c) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
4. Bazı INN ürünleri.
[Ekteki 92 no’lu INN listesine bakınız].
29uncu ve 30uncu Fasıllar
5. Bazı INN ürünleri.
[Ekteki 94 no’lu INN listesine bakınız].
29uncu Fasıl
6. Bazı INN ürünleri.
[Ekteki 95 no’lu INN listesine bakınız].
28inci, 29uncu, 30uncu ve 35inci Fasıllar
7. Binapakril (ISO)
2916.19 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
8. Paclitaxel (INN)
2932.99 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
9. Larotaxel (INN)
2932.99 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
10. Simotaxel (INN)
2934.99 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
11. Bebekler, çocuklar ve yetişkinler için tavsiye edilen, damlatma veya burun boşluğunu yıkama ve damlatma veya gözleri ve göz banyosu için kullanılan kapları (eyebath) yıkama için kullanılan, koruyucu içermeyen sodyum klorür (% 0.9) steril solüsyon. Ürün 12 küçük plastik şişe içeren (her biri 5 ml) kutularda sunulur.
3307.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
12. Doğal olarak deniz oligo-elementleri ve mineral tuzlar bakımından zengin, fizyolojik, sterilize ve mikrodifüzdeniz suyu solüsyonu. Koruyucu içermeyen, % 31.82 deniz suyu içeren inert itici gazlı (azot oksit) izotonik solüsyon. Burun boşluğunun günlük temizliğinde, kuru burun boşluğunu nemlendirmek için veya kulak/ burun/ boğaz şikayetlerinin tedavisini tamamlayıcı olarak bebekler, çocuklar ve yetişkinler için tavsiye edilir. Ürün, kağıt kutu içerisinde paketlenmiş, tepesinde delik (püskürtücü) bulunan 100 ml’lik metal sprey kutusunda yer alır.
3307.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
13. Akrilat bağlama ajanı ile birbirine emdirilmiş, m2 ağırlığı 60 ve 80 gr arasında olan ve 100 ve 1500 mm arasında genişlikte rulo haline getirilen, farklı kalınlıklardaki sentetik ve suni liflerin ve selüloz liflerin (%10 ila 35) karışımlarını içeren, ıslak yolla üretim süreci kullanılarak üretilen dokunmamış mensucat; bunların, özelikle, kullanılıp atılabilen süt filtresi üretiminde kullanılması amaçlanır.
5603.12 veya 5603.13 Alt pozisyonu
(m2’dekiağırlığa bağlı olarak)
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
14. Aşağıdaki üç modülü kapsayan radyo ekipmanı (verici/alıcı):
- dört radyo sinyali verici ve dört alıcıyı kapsayan merkezi birim,
- alıcıların herhangi birindeki yetersizliği telafi etmek için anahtarlama sistem modulü,
- modüle mücehhez “arka panel (backplane)” baskılı devreler aracılığıyla diğer ünitelere bağlı MİF (Mesaj İletme Fonksiyonu-MCF) arayüz kartlarını içeren verici/alıcı ağ yönetim modülü. MİF üzerindeki entegre devreler uygun bir program (software) ile aktive olurlar.
Verici/alıcı modülü ve anahtarlama modülünün her biri bir bölümde yer alır ve bölümler kablolarla birbiri ile bağlantılıdır. Dijital telekomünikasyon ağında kablosuz iletişimi sağlamak için tasarlanmış, ayrıca, optik lifler veya teller aracılığıyla da iletişim sağlayabilen bir ekipmandır.
8517.62 Alt pozisyonu
1 (Bölüm XVI Not 4) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
EK:
92 NO’LU INN LİSTESİ
INN
Tarife Pozisyonu
becatecarin
2941.90
cintredekin besudotox
3002.90
davasaicin
2924.29
epoetin zeta
3002.10
eritoran
2932.99
iboctadekin
3002.10
sugammadex
2932.99
talactoferrin alfa
2934.99
94 NO’LU INN LİSTESİ
INN
Tarife Pozisyonu
alcaftadine
2933.39
amibegron
2922.50
aplaviroc
2933.79
axitinib
2933.39
bosutinib
2933.59
brecanavir
2935.00
casopitant
2933.59
cevoglitazar
2935.00
darapladib
2933.59
dasatinib
2934.10
dexamethasone cipecilate
2937.22
eltrombopag
2933.19
eprodisate
2904.10
fimasartan
2933.59
gabapentin enacarbil
2924.29
goxalapladib
2933.39
incyclinide
2924.29
indantadol
2924.29
larotaxel
2932.99
lisdexamfetamine
2924.29
lodenafil carbonate
2935.00
masilukast
2935.00
nilotinib
2933.59
oglemilast
2935.00
olaparib
2933.59
orvepitant
2933.79
ozarelix
2937.19
paquinimod
2933.79
parogrelil
2933.39
relacatib
2935.00
rilapladib
2933.49
rolipoltide
2933.29
romidepsin
2934.99
simotaxel
2934.99
sitagliptin
2933.59
talotrexin
2933.59
telaprevir
2933.99
tramiprosate
2921.19
velafermin
2933.29
vicriviroc
2933.59
vorinostat
2928.00
zotarolimus
2934.99
95 NO’LU INN LİSTESİ
INN
Tarife Pozisyonu
abagovomab
3002.10
iodofiltic acid (123I)
2844.40
aclidinium bromide
2934.99
afimoxifene
2922.19
aflibercept
3002.10
aleglitazar
2934.99
alferminogene tadenovec
3002.90
apilimod
2934.99
apricitabine
2934.99
atacicept
3002.10
azilsartan
2934.99
bavituximab
3002.10
bedoradrine
2924.29
bremelanotide
2933.79
bucelipase alfa
3507.90
camobucol
2930.90
capadenoson
2934.10
catramilast
2933.29
cediranib
2933.59
denibulin
2933.99
dexelvucitabine
2934.99
efungumab
3002.10
elacytarabine
2934.99
elocalcitol
2906.19
elsibucol
2930.90
epoetin theta
3002.10
ferroquine
2933.49
fluticasone furoate
2937.22
fosalvudine tidoxil
2934.99
gamithromycin
2941.90
ilepatril
2933.79
inakalant
2934.99
lapaquistat
2934.99
levonadifloxacin
2933.39
lexatumumab
3002.10
lificiguat
2934.99
lobeglitazone
2934.10
lorcaserin
2933.99
mifamurtide
2932.99
migalastat
2933.39
mirodenafil
2935.00
motavizumab
3002.10
naproxcinod
2920.90
omtriptolide
2932.29
pafuramidine
2932.19
piraxostat
2933.19
pramiconazole
2934.99
prinaberel
2934.99
rilonacept
3002.10
rosabulin
2934.10
sagopilone
2941.90
sodelglitazar
2934.10
sofigatran
2933.99
succinobucol
2930.90
taribavirin
2934.99
tezampanel
2933.49
ticagrelor
2933.59
tigapotide
2933.99
tipelukast
2930.90
tomopenem
2941.90
tylvalosin
2941.90
vabicaserin
2933.99
vapitadine
2933.39
veliflapon
2933.49
volinaserin
2933.39
40. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı
Tarife Pozisyonu ve
Sınıflandırma Gerekçesi
1. İnsanların yemesine elverişli, ağırlık itibariyle tuz içeriği %1.2 veya daha fazla olan fakat %3’ten fazla olmayan, bütün parçaları sofra tuzu emdirilmiş ve tamamen dondurulmuş tavuk parçaları
0210.99 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
2. Eczacılıkta kullanılmak üzere, botanik “Thea” cinsi çalılardan elde edilen kurutulmuş çay çiçekleri.
0902.20 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
3. Yaklaşık 250 ml’lik cam şişeye konulmuş, kuru kırmızı biber (iki kabuk) ve karabiber daneleri (hacim itibariyle yaklaşık %10) eklenmiş düşük erüsik asitli kolza yağı (Kanola).
1517.90 Alt pozisyonu
1ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
4. Kamış şekeri suyunun, santrifüj yapılmaksızın, açık havada buharlaştırılmasıyla elde edilen, kuru halde ağırlık itibariyle sakkaroz içeriği polarimetre okuma olarak 69o veya daha fazla olan fakat 85o’den fazla olmayan ve dekstroz olarak ifade edilen indirgen şeker içeriği kuru madde üzerinden % 4,5 veya daha fazla fakat % 15’ten fazla olmayan katı haldeki kamış şekeri. Ürün, melas kalıntıları ve şeker kamışının diğer bileşenleri ile çevrilmiş, çıplak gözle görülemeyen, düzensiz şekillerdeki tabii anhedral mikrokristaller içerir.
17.01 Pozisyonu
1 no’lu Genel Yorum Kuralı
5. Hacim itibariyle % 30 fermente edilmiş elma suyu, (alkol derecesi % 6 vol), % 29,4 etil alkol, (alkol derecesi %96 vol), % 2 zencefil hülasası, şeker, renk verici karamel ve su içeren, alkol derecesi % 30 olan içecekler.
22.08 Pozisyonu
1 no’lu Genel Yorum Kuralı
6. Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları ile karıştırılmış susuz etanol.
27.10 Pozisyonu
7. Alogliptin (INN)
2933.59 Alt Pozisyonu
8. Disomotide (INN)
3002.20 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
9. Ovemotide (INN)
3002.20 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
10. Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 92 süt proteini, katı yağ (%1.5’dan az) ve su içeren konsantre süt protein müstahzarı.
Bu ürün çeşitli gıda müstahzarlarında protein zenginleştirmesi için kullanılır.
35.04 Pozisyonu
1 no’lu Genel Yorum Kuralı
11. Pegfilgrastim (INN)
3907.20 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
12. Uzun kollu “futbol kaleci forması”
61.10 Pozisyonu
13. Kasık ve diz bölgelerinde dokumaya elverişli dolgu maddeleri bulunan “Boyatopu (paintball) pantolonu”. Dolgu maddesi yalnızca yer sürtünmesine ve paintball toplarına karşı asgari düzeyde bir koruma sağlar.
Fasıl 62
14. Yüksekliği 4 ve 9 metre arasında değişen, birleştirilmeden aşağıdakilerle sunulan sekizgen çelik sütunlar:
- 60 milimetre çapında tüp şeklinde köşebentler. Aydınlatma kaynakları için bağlayıcı veya sabitleyici cihaz ile donatılmış bir veya daha fazla dal içerirler;
- sütunları yere sabitlemek için tespit vidaları; ve
- tamamlayıcı parçaları birleştirmek için aksesuar paketi (civatalar, somunlar, rondelalar)
Söz konusu sütunlar aydınlatma kaynakları veya elektrik cihazları ile techizatlandırılmamıştır. Bu sütunlar için elektrik kabloları ve sokak lambaları ayrı olarak sunulurlar.
7308.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
15. 1 termistör de dahil olmak üzere 3 direnç ve diğer pasif elemanlara ek olarak, 6 transistör, 6 diyot ve 4 entegre devre içeren güç modülü. Bahsi geçenlerin hepsi ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, üç fazlı elektrik motoruna akım sağlamak üzere akımı aktaracak şekilde çalışır. Özel uygulamalar yıkama makineleri ve klima üniteleri gibi tüketici cihazlarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
8504.40 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
16. Diğer pasif elemanlara ek olarak, 6 transistör, 6 diyot ve 4 entegre devre içeren fakat termistör veya direnç içermeyen güç modülü. Bahsi geçenlerin hepsi ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, üç fazlı elektrik motoruna akım sağlamak üzere akımı aktaracak şekilde çalışır. Özel uygulamalar, yıkama makineleri ve klima üniteleri gibi tüketici cihazlarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
8504.40 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
17. (i) Metal oksit yarı iletken alan etkili transistör ile (ii) transistörü koruyan ve kontrol eden monolitik entegre devre içeren güç modülü. Bahsi geçenler ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak yatay veya dikey olarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, elektrik akımlarını birinci taraftan güç kaynağı aktarma modunun ileri konvertörünün ikinci tarafına aktarır. Özel uygulamalar, batarya şarj cihazlarını ve adaptörleri, cep telefonlarını, kişisel dijital yardımcıları (PDAs), katı hal kalıcı depolama aygıtlarını kapsayan cihazları (MP3 çalar gibi), C-TV’leri, monitörleri ve bilgisayarları (PC) (yardımcı güç) içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
8504.40 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
18. (i) Metal oksit yarı iletken alan etkili transistör ile (ii) transistorü koruyan ve kontrol eden monolitik entegre devre içeren güç modülü. Bahsi geçenler ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak yatay olarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, giriş gerilimine dayalı çıkış gerilimini düzenleyen veya sürdüren doğrusal regülatör gibi çalışır. Özel uygulamalar, batarya şarj cihazlarını ve adaptörleri, cep telefonlarını, kişisel dijital yardımcıları (PDAs), katı hal kalıcı depolama aygıtlarını kapsayan cihazları (MP3 çalar gibi), C-TV’leri, monitörleri ve bilgisayarları (PC) (yardımcı güç) içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
8504.40 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
19. “99 parça Trafik Seti” 10 fit uzunluğunda akü şarj kablosu, kaza bilgi rehberi, acil durumlar için termal battaniye, radyatör su torbası, 2 tane ışıklı çubuk, 2 tane hortum kelepçesi, akaryakıt sifonu, vinil eldiven, üzerinde “Acil Durum Polis Çağır” yazılı kağıt bayrak, kırmızı bez, çok fonksiyonlu bıçak, el feneri, 2 tane D boy pil, panço, rulo halinde radyatör tamir bandı, 6 tane soket sigorta, 27 tane naylon kablo bağı, patlak lastik tamir tüpü (yanıcı) ve ilk yardım çantası, ürünlerin hepsi güçlendirilmiş, plastik yumuşak taraflı, askılı ve fermuarlı çanta içerisine paketlenmiş olarak bulunur. Çanta üzerinde momogram olarak acil durumlar için “Trafik Seti (Emergency Roadside Kit) ” ve acil durumlar için sarı üçgen sembol yer alır. Çanta araç içerisinde bulundurmak üzere tasarlanmıştır.
8544.42 Alt pozisyonu
1, 3 (c) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
41. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı
Tarife Pozisyonu ve
Sınıflandırma Gerekçesi
1. İnsanların yemesine elverişli, kavuz içinde, kavrulmamış, tuzlanmamış Cucurbita pepo L. (genellikle balkabağı olarak bilinen) bitkisinin tohumları. Ürün 50 kg’lik torbalar içerisine bulunur ve “Çin Beyaz Balkabağı Tohumu” etiketlidir.
1212.99 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
2. Hindistan cevizi suyu (%80), su, şeker, sitrik asit ve potasyum metabisülfit içeren doğrudan içecek olarak kullanılan müstahzar. Ürün, perakende satılmak üzere 400 ml’lik kaplar içerisinde bulunur.
2202.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
3. Hacim itibariyle % 30 fermente edilmiş elma suyu, (alkol derecesi hacim itibariyle % 6), % 29,4 etil alkol (alkol derecesi hacim itibariyle %96), % 2 zencefil hülasası ve şeker (%0.90’dan az), renk verici karamel ve su içeren, alkol derecesi hacim itibariyle % 30 olan alkollü içecekler.
2208.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
4. Esas olarak metilfosfonik asit ve (aminoiminometil)üre (50:50 oranında) içeren karışımlar.
2931.00 Alt pozisyonu
5. Ivermectine
2932.29 Alt pozisyonu
6. Beroctocog alfa
2933.39 Alt pozisyonu
7. Beperminogene perplasmid
2934.99 Alt Pozisyonu
8. Bazı INN Ürünleri
[Ekteki 96 no’lu INN listesine bakınız].
28inci, 29uncu ve 30uncu Fasıllar
9. Bazı INN Ürünleri
[Ekteki 97 no’lu INN listesine bakınız].
29uncu ve 30uncu Fasıllar
10. Epoetin alfa
3002.10 Alt pozisyonu
11. Epoetin beta
3002.10 Alt pozisyonu
12. Epoetin gamma
3002.10 Alt pozisyonu
13. Imisopasem manganese
3002.10 Alt pozisyonu
14. Verpasep caltespan
3002.20 Alt pozisyonu
15. Transferrin aldifitox
3002.90 Alt pozisyonu
16. “Şerit Düzeltici”, makara üzerinde düzeltme şeridi rulosu ve kullanılmış şeridi yukarı çekmek üzere tasarlanmış sarıcı makara içeren plastik dispenserden oluşan düzeltme sistemi. Normalde, her bileşen aşağıdaki materyallerden yapılmıştır.
(i) Dispenser: AS, PS veya PC;
(ii) Düzeltme şeridi: “kristal” denilen kağıt veya PET, ve
(iii) şerit makarası ve sarıcı makara: ABS veya POM
AS: Akrilonitril stiren plastik; PS: Polistiren; PC: Polikarbonat; PET: Polietilen tereftalat; ABS: Akrilonitril butadien stiren plastik; POM: Polioksimetilen=Poliasetal.
Düzeltme şeridi, şeridin yüzeyine uygulanmış beyaz pigment kaplama filmden müteşekkildir. Kaplama film, düzeltilecek bölümün yüzeyine sıkıca, dispenserden çıkan transfer başına bastırılmasıyla uygulanır ve bölüm kapanana kadar yüzey üzerinde kaydırılır; sonra baş yukarı kaldırılır.
3824.90 Alt pozisyonu
1 (Fasıl 38 Not 3(d) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
17. Esas olarak (5 - etil- 2- metil- 2- oxido - 1, 3, 2- dioxaphosphinan - 5- yl)metil metil metilfosfonat ve bis [(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)metil] metilfosfonat içeren karışımlar.
3824.90 Alt Pozisyonu
18. Esas olarak dimetil metilfosfonat, oksiran ve fosfor oksit (P2O5) içeren karışımlar.
3824.90 Alt Pozisyonu
19. Paclitaxel poliglumex
3908.90 Alt Pozisyonu
20. Belin altına kadar uzanan, uzun reglan kollu ve açma yeri olmayan dar yuvarlak yakalı örmefutbol kaleci forması (% 100 polyester). Giyim eşyasının, alt kenarları bastırılmıştır, kolların üzerine dikilmiş olan asgari düzeyde koruyucu dirsek pedleri mevcuttur ve kol kenarlarına lastik örgü (ribbing) uygulanmıştır.
6110.30 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
21. Paintball sırasında giyilmek üzere tasarlanmış, dışı suya dayanaklı, çıplak gözle görülemeyen kaplama ile sıvanmış, esasen dokunmuş mensucattan (%70 polyester ve % 30 naylon) “Paintball pantolonu”. Kasık ve iç uyluk bölgesinde bir miktar ağ örgü mensucat, bel emniyet kemerini yerinde tutmak için lastik tutaç, dizin üstünde pantolonun hareketleri kolaylaştıracak şekilde esnemesine izin veren lif bağlantı, delikler, koruyucu kapaklı (sağın üstüne sol gelecek şekilde) önden fermuarlı kapama, pantolona ilişik ayarlanabilir kemer, uzun yan cep ve bacak yama cebi bulunur. Kasık ve diz bölgelerinde, yer sürtünmesine ve paintball toplarına karşı koruma sağlayan bir miktar mensucattan dolgu maddesi yer almaktadır.
6211.33 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
22. Havaalanı tesislerinde kullanılan türde “Yolcu Körüğü”. Yolcuların ve havaalanı personelinin dışarıya çıkmadan havaalanı terminal kapısı ile hava taşıtı arasında yürümesine olanak sağlar.
8479.89 Alt Pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
23. Limanlarda kullanılan türde“Deniz Limanı Yolcu Köprüsü (Güverteden Uzatılan Yolcu Merdiveni). Yolcuların dışarıya çıkmadan liman bağlantı kapısı ile yolcu gemisi veya feribot arasında yürümesine olanak sağlar.
8479.89 Alt Pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
24. Güç Dağıtım Ünitesi
8536.69 Alt Pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
25. Bir yüzü plastikle sıvanmış iki katlı dokunmamış mensucattan yapılmış, katmanlı ve köşeleri boyunca sıcak mühürlenmiş, bir ucu açık ve ısıtma sistemi aracılığıyla sıcak hava enjekte etmek için bir ağızlık ile teçhizatlandırılmış tek kullanımlık battaniye. Ürün bir bütün olarak, hastanedeki hastaların hipotermia tedavisi için ve koruma için tasarlanmıştır.
9018.90 Alt Pozisyonu
1 (Fasıl 90 Not 2 (b)) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
26. Video Oyun Konsolu
9504.10 Alt Pozisyonu
1 (Bölüm XVI Not 1 (p)) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
EK:
96 NO’LU INN LİSTESİ
INN
Tarife Pozisyonu
amifampridine
2933.39
balamapimod
2933.49
bevirimat
2918.19
carisbamate
2924.29
cevipabulin
2933.59
dalcetrapib
2930.90
firategrast
2924.29
giripladib
2935.00
imepitoin
2934.99
isavuconazole
2934.10
isavuconazonium chloride
2934.10
litenimod
2934.99
managlinat dialanetil
2934.10
masitinib
2934.10
methylnaltrexone bromide
2939.19
naptumomab estafenatox
3002.10
nemonoxacin
2933.49
obinepitide
2937.19
ozenoxacin
2933.49
padeliporfin
2843.90
pamapimod
2933.79
panobinostat
2933.99
pardoprunox
2934.99
resatorvid
2935.00
rusalatide
2933.99
senicapoc
2924.29
sergliflozin
2940.00
telatinib
2934.99
tesamorelin
2937.19
vernakalant
2933.99
votucalis
2934.99
97 NO’LU INN LİSTESİ
INN
Tarife Pozisyonu
brivanib alaninate
2933.99
albiglutide
2937.19
albinterferon alfa-2b
3002.10
anamorelin
2933.39
apremilast
2930.90
arbaclofen placarbil
2924.29
arterolane
2932.99
azilsartan medoxomil
2934.99
begacestat
2935.00
belinostat
2935.00
boceprevir
2933.99
canakinumab
3002.10
carfilzomib
2934.99
ceftaroline fosamil
2941.90
cenersen
2934.99
choline fenofibrate
2923.10
cinaciguat
2922.50
contusugene ladenovec
3002.90
dapagliflozin
2932.99
dovitinib
2933.79
elvitegravir
2933.49
epetirimod
2933.99
epoetin kappa
3002.10
eribulin
2932.19
faxeladol
2922.29
flovagatran
2933.99
gantenerumab
3002.10
golotimod
2933.99
ibalizumad
3002.10
idrabiotaparinux sodium
2934.99
laropiprant
2933.99
levamlodipine
2933.39
metenkefalin
2930.90
milveterol
2924.29
motesanib
2933.39
nepidermin
2934.99
neratinib
2933.49
perampanel
2933.79
peretinoin
2916.19
pexacerfont
2933.39
pimavanserin
2933.39
piragliatin
2933.99
pomalidomide
2925.19
posaraprost
2937.50
pyronaridine
2933.99
rabeximod
2933.99
raltegravir
2934.99
regrelor
2934.99
rolapitant
2933.79
romiplostim
3002.10
ronacaleret
2922.19
ropidoxuridine
2934.99
rosonabant
2933.39
salirasib
2930.90
sitimagene ceradenovec
3002.90
sotrastaurin
2933.59
taranabant
2933.39
tarenflurbil
2916.39
teplizumab
3002.10
teramaprocol
2909.30
thrombin alfa
3002.10
tiliquinatine
2933.49
totrombopag
2933.19
trabedersen
2934.99
trelanserin
2934.99
tridecactide
2937.19
tropantiol
2933.39
vatreptacog alfa (activated)
3002.10
voclosporin
2933.79
42. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı
Tarife Pozisyonu ve
Sınıflandırma Gerekçesi
1. İİzole soya proteini (% 75.05), % 80 konsantre peynir altı suyu proteini (% 24.5), aroma vanilya (% 0.25) ve silisyum dioksit (% 0.20) içeren, perakende satılmak üzere hazırlanmış net muhtevası 240 gr.olan kaplarda bulunan toz halinde gıda müstahzarı. Ürünün, gıda maddeleri veya içeçekler ile (5 gram, günde 1 ila 4 defa) tüketilmesi amaçlanır. Ürün, vanilya kokusu ve tadına sahiptir.
21.06 Pozisyonu
1 no’lu Genel Yorum Kuralları
2. Hindistan cevizinin etli kısım hülasasını (% 57) ve su (% 43) içeren, yemek pişirme amacıyla kullanılan müstahzar. Ürün perakende satılmak üzere hazırlanmış 400 ml’lik kaplarda bulunur.
2106.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
3. Lonaprisan
2937.29 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
4. Koyu kahverengi sıvı formunda, perakende satılmak üzere basınçlı kaplarda (750 ml) sunulan poliüretan köpük (mühür köpük). Basınçlı kap, kapağa basınç uygulanarak boşaltılırken kendi kendine genişleyen köpük dışarı çıkarak atmosfer koşulları altında beyaz hale gelir. Köpük, havadaki nem karşısında 10 dakika sonra sertleşir. Pencere ve kapı çerçevelerinin montajında, boşlukların doldurulmasında, çatı yapımında açıkları kapatılmasında ve yalıtım malzemesi olarak, ses geçirmez bölmelerin yapılmasında, boruların çevresindeki boşlukların doldurulmasında, kiremitlerin, duvar kaplamalarının sabitlenmesinde ve izolasyonunda kullanılır. Ürün, polieter polyol (20÷25%), difenilmetan-4,4’-diizosiyanat (40÷50%), tri(2-kloroizopropil)fosfat (0÷15%), C14-17 klorine parafinler (0÷15%), polisiloksan kopolimer (0,5÷1%), N,N’- dimorpholinediethyl eter (0,2÷0,5%), dimetil eter (2÷9%), itici gazlar: bütan (5÷10%), izobütan (5÷10%), propan (3÷6%) içerir.
3214.10 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
5. Standart el aletleri ile normal demontajı gerektiren dişli bağlantıları kilitlemek ve mühürlemek için dizayn edilmiş ürünler.Ürün,poliglikol dimetakrilat (% 65), poliglikol dioctanoate ( %10 ila % 30), sakarin (%1 ila %5), kümen hidroperoksit (% 1), poli (vinil asetat) (%1 ila %5) ve silika (%1 ila %5) bileşimlerinden oluşan uçuk mavi sıvı haldedir.50 ml’lik dozaj püskürtmeli plastik şişerlerde sunulur.
3506.10 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
6Bu ünite, bir veya daha fazla kapalı mekan buharlaştırıcı ünitesine soğutucu pompalayan bakır boru aracılığıyla bağlı olacak şekilde tasarlanmıştır. (Sadece açıkhava soğutucu ünitesi) . Ortak bir kabin içinde birbirine monte edilmiş olan bir kompresör, bir ısı değiştirici bobin kondansatör, ısının tahliye edilmesi için ısı değiştirici bobin kondansatör üzerindeki havayı çekmek bir elektrikli motor tahrikli vantilatör ile üniteyi koruyan ve kontrol eden diğer bileşenlerden müteşekkil kompresör tipi split klima cihazı için açık hava soğutucu ünitesi.
8415.90 Alt pozisyonu
1 (Bölüm XVI not 2 (b)) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
7Bu ünite, bir veya daha fazla kapalı mekan buharlaştırıcı ünitesine soğutucu pompalayan bakır boru aracılığıyla bağlı olacak şekilde tasarlanmıştır. (Açıkhava ters çevrimli ısı pompa ünitesi). Ortak bir kabin içinde birbirine monte edilmiş olan bir kompresör, bir ısı değiştirici bobin kondansatör, ısı değiştirici bobin kondansatör üzerindeki havayı çekmek bir elektrikli motor tahrikli vantilatör, devri tersine çevirecek dört yönlü valf ile üniteyi koruyan ve kontrol eden diğer bileşenlerden müteşekkil kompresör tipi ters çevrimli, soğutucu veya ısıtıcı split klima cihazı için açık hava soğutucu ünitesi.
8415.90 Alt pozisyonu
1 (Bölüm XVI not 2 (b)) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
8. Bir ön koltuk ve açık arka yük bölümünden oluşan 4 tekerlekli küçük,motorlu taşıt. Taşıt, sırasıyla, saatte 24.1 ve 22.5 kilometre azami hızda benzin veya elektrik motoru ile çalışır. Motorun çeşidine göre 544.4 ve 453.6 kilogram yükleme kapasitesine sahip olup, 2.8 metre uzunluğunda, 122 santimetre genişliğinde ve 3.2 metre dönme yarıçapındadır. Üretici taşıtı her türlü çim bakım işleri için pazarlamaktadır.
8704.31 Alt Pozisyonu
(Benzin motorlu)
8704.90 Alt Pozisyonu
(Elektrik motorlu)
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
9. Profesyonel ütü faaliyetleri için tasarlanmış ütü makinası aşağıdakilerden oluşur;
(i) Boyutları 125 cm (Uzunluk) x 75 cm ( genişlik) x 87 cm (yükseklik); ağırlığı 58 kg olan; kol ütü masası ve aspiratörlü, elektrik ısıtmalı dikdörtgen ütü masası;
(ii) Silikon ütü altlığı, buhar basınç ölçeri, gözle görülür ışıklı su seviye göstergesi, güvenlik termostatlı ısıtma elemanı, damıtık su için kazan ve pompa ile teçhizatlandırılmış buhar jeneratörü (15.5 kg ağırlığında); ve
(iii) Elektrikli buharlı ütü (800W).

Ütü masası buhar üreticisine bir hortum ile bağlı olup, buhar masaya ilişik olan tabandaki pedal aracılığıyla masanın içine çekilir. Buharlı ütü buhar jeneratörüne buhar hortumu ve elektrik kablosu ile bağlı olacak şekilde dizayn edilmiştir.
8451.30 Alt pozisyonu
1 (Bölüm XVI not 4) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
10. Kol ütü masalı ve aspiratörlü dikdörtgen ütü masası. Masa yüzeyi, üstteki ısıtma elemanları ile elektrikle ısıtılır ve yüzey sıcaklığı termostat aracılığıyla ayarlanır. Masa, buhar jeneratörü ile bağlantılı olacak şekilde dizayn edilmiştir.   Buhar masaya ilişik olan tabandaki pedal aracılığıyla masanın içine çekilir. Masa, buhar jeneratörü ve elektrikli buharlı ütü ile birlikte profesyonel ütü faaliyetlerinde kullanılmak amaçlıdır; jeneratör ve ütü masa ile birlikte sunulmaz.
8451.90 Alt pozisyonu
1 (Bölüm XVI not 2(b)) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300815 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300815 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?