Gümrük Genel Tebliği Taslağı (TIR İşlemleri) (Seri No:1) Ek:7

EK-7

 

T.C.

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

.................................Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

                                               .................................Gümrük Müdürlüğü

 

 

 

TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI

 

 

 

          ..........................................................................Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ve ........./......../........tarihinde …................................................................... Gümrük Müdürlüğüne gelen …………………………………………………………………………………………………………

Şirketine ait .........................................................................no.lu TIR karnesi kapsamı eşyayı taşıyan ............................. plaka numaralı TIR aracına vurulan ................................ no.lu mühürlerin sağlam olduğu görülüp heyetçe araç açılmış ........................ koli/karton/kap eşya …………………………... Antreposuna/Geçici Depolama yerine boşaltılmıştır. ………………………. koli/karton/kap eşyanın rezerveli olduğu tespit edilmiştir. (*)

 

          Araçta özet beyan harici herhangi bir eşya veya maddeye rastlanılmamıştır. İş bu
tutanak ............./............./.............. tarihinde 4 nüsha düzenlenerek müştereken imza altına alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Antrepo veya Geçici                                                                                                     Firma Yetkilisi

Depolama ile Görevli                                                                                                            veya

Memur / Yetkilendirilmiş                                                                                                  Sürücüsü

Gümrük Müşaviri ya da

Adına Görevlendirdiği Çalışanı

 

 

 

 

 


(*)        Ek: Rezerve tutanağı

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260422 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260422 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?