E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15342558 Ziyaretçi

Gümrük Genel Tebliği Taslağı (TIR İşlemleri) (Seri No:1) Ek:9

              EK-9
MEMUR REFAKATİ UYGULANAN TIR KARNELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Sıra No TIR Karnesi No Taşıyıcı Firma
Kütük No
Eşyanın Cinsi Sevk Eden Gümrük İdaresi Sevk Edilen Gümrük İdaresi Refakat Nedeni Karar Tarih
ve Numarası
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15