Gümrük Genel Tebliği Taslağı (TIR İşlemleri) (Seri No:1) Ek:9

              EK-9
MEMUR REFAKATİ UYGULANAN TIR KARNELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Sıra No TIR Karnesi No Taşıyıcı Firma
Kütük No
Eşyanın Cinsi Sevk Eden Gümrük İdaresi Sevk Edilen Gümrük İdaresi Refakat Nedeni Karar Tarih
ve Numarası
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260115 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260115 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?