Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 5)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 06.03.2016-29645 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2015

29251

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/8/2015

29436

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927263 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927263 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?