Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 18.04.2015-29330 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddesi 21/12/2015 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869505 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869505 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?